Представљене жене са листе: Да. Ми можемо за грађанску Црну Гору

Парламентарни избори 2023

-На изборној листи Коалиције: „Да. Ми можемо за грађанску Црну Гору!“, први пут у историји парламентаризма у нашој земљи, заступљно је чак 60 % жена. Наше кандидаткиње представиле су у Подгорици женски дио кампање Покрета „Да. Ми можемо за грађанску Црну Гору и заинтересоване грађанке упознале са дијелом програма Коалиције који се односи на унапрејђење  положаја жена у нашем друштву.

Програмски циљеви Покрета, у домену женских права су: Равноправно учешће и заступљеност жена на мјестима на којима се доносе одлуке у друштву, законодавним и извршним органима власти, као и органима управљања привредних друштава. Доношење изборног законодавства којим ће се омогућити једнака заступљеност жена и мушкараца, минимум 50 одсто мјеста на изборним листама, насупрот квоти од 30 одсто, како је сада предвиђено у Закону о избору одборника и посланика. Подстицање и охрабривање жена за прихватање политичког и јавног ангажмана  Оснаживање постојећих и стварање нових институционалних механизама за родну равноправност. Укидање свих облика дискриминације и неједнаког поступања према женама, од законодавних оквира до позиција у друштву. Предузимање мјера и спровођење акција за спрјечавање и елиминисање свих облика дискриминације на полној основи, свих облика насиља над женама, насиља у породици и трговине женама. Усклађивање породичних и пословних обавеза запослене жене, као и побољшање статуса жене домаћице одговарајућим врједновањем женског рада у кући. Једнаку одговорност мушкараца и жена у породичном животу, планирању породице и васпитању дјеце. Промовисање и употребу родно осјетљивог језика.Унапрјеђивање јавне свијести о значају родне равноправности. Придавање посебног значаја правима младих, те старијих жена, жена на селу и припадница националних мањина и осјетљивих група. Са скупа је поручено да је неопходна појачана брига у друштву за остваривање, унапрјеђење и заштиту права жена, као недјељивог и интегралног дијела људских права, за што ће се Покрет залагати знањем и експертизом успјешних и у каријерама остварених жена и мушкараца који дјелују на партнерској основи с циљем стварања бољег и праведнијег друштва за сваку нашу грађанку и грађанина.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here