Правила коментарисања на порталу РТХН

Забрањен је говор мржње, вријеђање по националној, расној или полној основи, вријеђање личности корисника и лица чије име се појављује на садржајима портала као и коришћење вулгарних ријечи. Коментари који садрже говор мржње, псовке и увреде се не објављују.
Коментари и садржаји који се не односе на теме портала биће обрисани.
Мишљења исказана у коментарима су лично мишљење аутора коментара и не представљају ставове редакције .
РТХН задржава право избора коментара који ће бити објављени, као и право скраћивања коментара.
Коментари се не објављују у реалном времену.
РТХН не сноси одговорност за коментаре објављене испод поста на Facebook страници РТХН и нема обавезу да их цензурише или брише. Уколико коментар садржи говор мржње, псовке и увреде биће обрисан.

Правила коришћења садржаја са портала РТХН

Забрањено је коришћење садржаја портала  rthn.co.me  без претходно прибављене дозволе власника права. Свако неовлашћено коришћење садржаја портала  је кажњиво и власник права сходно Закону о ауторским и сродним правима има право на заштиту и на накнаду штете проузроковане неовлашћеним коришћењем. Преношење садржаја са портала  rthn.co.me   дозвољено је уз претходно прибављено одобрење власника права, уз обавезно навођење извора или линковање изворног садржаја портала  rthn.co.me .