ОБАВЕЗНО ПРИЈАВЉИВАЊЕ У ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

У складу са одредбама Закона о спрјечавању прања новца и финансирања тероризма и подзаконских аката, 1. aвгуста успостављен је Регистар стварних власника. Сви субјекти сходно овом Закону дужни су се пријавити у року од осам дана, подсјећају из Управе прихода и царина. 

Привредна друштва, правна лица, удружења, установе, политичке партије, вјерске заједнице, умјетничке организације, коморе, синдикати, удружења послодаваца, фондације или други пословни субјекти, правна лица која примају, управљају или распоређују средства у одређене сврхе, страни труст фондови,  институције или слични субјекти страног права, који примају, управљају или обављају расподјелу имовинских средстава за одређене намјене дужни су да уносе у Регистар податке о стварним власницима .

Обавезе пријављивања стварног власника ослобођени су: предузетници, једночлано друштво са ограниченом одговорношћу  и директни и индиректни буџетски корисници.

Регистар стварних власника је елетронска база података, односно е-сервис, па се успостављањем истог, поред већ доступне електронске регистрације привредних субјеката, значајно унапријеђује амбијент привредног пословања у Црној Гори, као и доступности електронских услуга привредним субјектима у ери дигитализације.

Приступање Регистру стварних власника обавља се путем интернет адресе:https://efirma.tax.gov.me/, а за потребе пружања подршке корисницима портала Регистра отворена је е-маил адреса: [email protected]. Приступ порталу имају и надзорни органи, којима је уз регистрацију и верификацију омогућен неограничен приступ подацима.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here