ЦЕДИС: Нови рекорди у смањењу губитака на мрежи

Црногорски електродистрибутивни систем континуирано спроводи активности у правцу смањења губитака и повећања ефикасности и поузданости дистрибутивног система. Тако су током првог квартала текуће године у дистрибутивној мрежи остварени губици 11,62 одсто електричне енергије што представља напредак у односу на исти период 2023. године, када су они износили 12,27 одсто, наводи се у саопштењу ЦЕДИС-а

Током претходна три мјесеца ове године, преузета енергија износила је 816.244,47 МWх. Губици су сведени на 94.837,80 МWх (11,62%), што представља смањење процената губитака са 100.184,61 МWх (12,27%), колико је и реализовано у првом кварталу 2023. године. По том основу остварена уштеда, у односу на исти период прошле године износи 5.346,81 МWх, које помножене са уговореном цијеном МWх за 2024. годину (€ 100,59) доводе до коначног износа уштеде од 537.835,40 еура.

Ефекти су и више него видљиви посебно имајући у виду да се оволика уштеда односи само на један годишњи квартал. Губици на мрежи указују на степен економичности пословања и квалитет обављања дјелатности дистрибуције електричне енергије, а због чега је њихово смањење један од приоритетних пословних циљева оператора дистрибутивног система.

-У претходној години губици су константно смањивани и преко 0,5 одсто на мјесечном нивоу, и то уз константно повећање преузете електричне енергије. У септембру прошле године смо остварили и најнижи ниво губитака икада измјерен у електродистрибутивном систему  Црне Горе, када су губици износили 8,10 %, што је мање и од регулаторно одобрених губитака  за исту годину,  истакао је Васо Зековић, руководилац Сектора за мјерење.

Зековић појашњава да оно што представља кључне факторе који доприносе смањењу процента губитака, спроведене су акције у оквиру Сектора за мјерење, што се првенствено односи на акцију откривања нелегалних корисника, акцију контроле губитака на трафо-реонима, као и на пројекат проширења III фазе АММ-а.

Поред свих спроведених активности, ЦЕДИС се суочава и са непланском градњом, чија експанзија траје годинама уназад. Услијед оваквих околности, постојећа инфраструктура се неплански оптерћује, чиме се повећавају трошкови за одржавање и умањују ефекти инвестирања.

И поред проблема који предстваљају озбиљно финансијско оптерећење, посебно у условима глобалне несигурности на тржишту енергената, успијешно су уштедјели значајна финансијска средства и план је да на крају текуће године губици буду нижи од 10%, наводи се у саопштењу ЦЕДИС-а

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here