Аџић: Запослени у Управи полиције ће бити задовољни, спреман Нацрт колективног уговора

Спреман је нацрт колективног уговора за запослене у Управи полиције којим ће први пут на овај начин бити уређена права запослених у Министарству унутрашњих послова, истакао је министар Филип Аџић.

Тиме ће значајно бити побољшан статус службеника полиције у Црној Гори који су сада у веома незавидном социјално-економском положају јер су им плате смањене и до 100 еура у последња два мјесеца јер није урачунат бенефицирани радни стаж, већ само ефектни.

Свјесни значаја и тежине полицијског посла, као и чињенице да је до умањење зарада дошло у моменту када су увећани трошкови живота у Црној Гори, Влада Црне Горе је задужила Министарство финансија да у сарадњи са Министарством унутрашњих послова сагледа важеће законске прописе у циљу рјешавања проблема насталог приликом обрачуна зарада.

Министар унутрашњих послова је, у циљу рјешавања новонастале ситуације, образовао радну групу која је сачинила Нацрт колективног уговора, гдје су поред представника Министарства, као послодавца, учествовали Синдикат Министарства унутрашњих послова и Синдикат Управе полиције, као и представници Министарства финансија.

Колективни уговор за запослене у Министарству унутрашњих послова представља искорак у заштити права запослених, тј. први пут ће се на овај начин уредити права запослених у Министарству унутрашњих послова.

Напомињемо да полицијским службеницима нису повећаване зараде у протеклих десетак година, као и да је у претходном периоду постепено вршено умањење зарада полицијских службеника, а да су кроз колективне уговоре и подзаконске акте увећане зараде запослених у здравству, просвјети и Војсци. Настојаћемо да у периоду пред нама омогућимо увећање зарада полицијским службеницима.

Прво је потребно измијенити Уредбу о групама послова и коефицијенмтима за зараде полицијских службеника, како би се изједначио обрачун зарада полицијских службеника, посебно имајући у виду посебне услова рада, тежину и природу посла, те значај послова и одговорност полицијских службеника.

Министарство унутрашњих послова остаје отворено за сарадњу са Синдикатом и запосленима у МУП – Управи полиције у намјери да побољша услове рада службеника, не само кроз унапређење материјално-техничких услова, већ и кроз бољу и квалитетнију обученост и веће зараде.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here