Водовод усагласио Колективни са Гранским уговором за комуналну дјелатност

зграда Водовода

Усвајањем Гранског колективног уговора за комуналну дјелатност у октобру стекли су се услови за усклађивање зарада запосленим у комуналним предузећима у складу са одредбама Законом о раду. Комунална предузећа су добила рок за усаглашавање појединачних Колективних уговора са Гранским, а ДОО ”Водовод и канализација” Херцег Нови је прво водоводно предузеће које је тај посао успјешно окончало на задовољство Синдикалне организације и запослених, саопштено је из овог предузећа.

Овом измјеном ће комунални радници који се баве тежим и пословима опасним по здравље, (рад на канализацији, хлоринаторима и водоводу), осим основне плате, имати и увећане коефицијенте. На тај начин су тежи комунални послови адекватније вредновани, а радници мотивисанији за ефективније обављање радних задатака.

Упоредо са усаглашавањем колективног уговора са Гранским колективним уговором израђен је и нови Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, у циљу ефикаснијег распореда послова. Тренутно Друштво располаже са мањим бројем радника који су у сталном радном односу у односу на децембар 2022. године.

Из предузећа Водовод и канализација очекују да ће се наведене промјене позитивно одразити на пословање Друштва и животни стандард запослених, као и њихову мотивисаност за боље и ефикасније обављање радних задатака.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here