Влада тражи додатно вријеме да избјегне међународну арбитражу са компанијом Нортстар

Нортстар макета пројекта

На последњој сједици Владе Црне Горе усвојена је Информација о даљем поступању у вези са обавјештењем о раскиду уговора са конзорцијумом Нортстар (Northstar) и Иквес капитал лимитед (Eques capital limited) за закуп земљишта на Луштици и затражила додатно вријеме да би се изјаснила о понуди компаније Нортстар да се постигне договор и евентуално избјегне међународна арбитража због неуспјешног пројекта Монтросе, односно Риц Карлтон Монтенегро.

Investitori projekta „Montrose“ nastaviće pregovore sa Vladom o nastavku projekta na Luštici

Како је наведено у документу, Министартсво финансија је у циљу прикупљања информација које су неопходне за одређивања позиције црногорске преговарачке стране, упутило допис свим релевантним институцијама Заштитнику имовинско правних интереса Црне Горе, Министарству економског развоја и туризма, Општини Тиват, Општини Херцег Нови, Управи за заштиту културних добара, Управи за капиталне пројекте и Агенцији за инвестиције којим је тражено изјашњење о предузетим радњама тих институција у конкретном случају као и појединачни став да ли је са аспекта надлежности одређене институције дошло до кршења одредаба уговора од стране Инвеститора или Државе.

С обзиром на то Управа за капиталне пројекте и Општина Тиват до данас нису доставили тражене информације, што је онемогућило црногорску преговарачку страну да припреми правовремени одговор на достављену понуду Нортстара од 14. јуна 2023. године, то Министартсво финансија предлаже да Влада Црне Горе тој компанији упути молбу којом ће се тражити продужење рока за одговор.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here