Вакцине су строго контролисани љекови

Поводом све већег интересовања грађана за састав вакцина, те њихову безбједност и дјелотворност, Институт за љекове и медицинска средства (ЦИнМЕД) подсјећа јавност да се састав, производња, дистрибуција и примјена свих вакцина у Црној Гори строго контролишу, и то у складу са највишим европским и међународним стандардима.

Како су саопштили из Института за љекове и медицинска средства, управо због чињенице да се вакцине примјењују код здравих људи, најчешће код дјеце, са циљем заштите од заразних болести, посебна пажња је посвећена поштовању највиших стандарда при сваком кораку њихове производње, дистрибуције и примјене. У састав вакцина улазе супстанце које имају познато дјеловање, које одговарају међународним стандардима квалитета, а заступљене су у количинама које доказано немају штетан учинак на здравље људи. Прије стављања у промет, дјелотворност и безбједност вакцине мора бити доказана кроз бројне претклиничке и клиничке студије.

У Црној Гори су у промету вакцине које се користе у земљама Европске уније и земљама окружења, а сваку серију вакцине (без обзира на то да ли је она регистрована у Црној Гори или је у промету на основу сагласности за тзв. интервентни увоз) приликом увоза у Црну Гору обавезно прати сертификат произвођача, као и додатни сертификат једне од независних акредитованих лабораторија, који потврђује одговарајући квалитет. Безбједност примјене вакцина, као и осталих љекова у промету, ЦИнМЕД прати кроз активно учешће и међународну сарадњу у оквиру интернационалног програма праћења безбједности примјене љекова. Додатно, безбједност вакцина у промету се будно прати кроз систем надзора над имунизацијом, који заједнички обављају ЦИнМЕД и Институт за јавно здравље, како би сваки евентуални проблем у вези са примјеном вакцина био уочен што је могуће раније, а реакција институција била благовремена и адекватна.

На порталу ЦИнМЕД (www.cinmed.me), претрагом Регистра љекова, здравствени радници и пацијенти могу пронаћи тачне и поуздане информације о вакцинама које су регистроване у Црној Гори. Доступни су Сажетак карактеристика лијека (намијењен здравственим радницима) и Упутство за лијек (намијењено пацијентима), које ЦИнМЕД одобрава приликом регистрације лијека, а који садрже информације о саставу лијека, начину његовог дјеловања, одобреним индикацијама, као и могућим нежељеним реакцијама.

ЦИнМЕД позива пацијенте да одлуке о свом и здрављу своје дјеце доносе на основу поузданих и на доказима заснованих информација о вакцинама, у сарадњи са својим изабраним доктором и педијатром, закључено је у саопштењу ЦИнМЕД-а.

1 COMMENT

  1. Као прво, како ико може да тврди да су вакцине безбедне ако знамо да њихово канцерогено и мутагено дејство није ни испитивано? Као друго, систем надзора за безбедност вакцина у промету се прати ослањањем на повратну информацију пацијената који су се вакцинисали па доживели нус појаву, с тим да статистика показује да већина ни не зна где да пријави своја негативна искуства, а да не говоримо да се смрт оних који умру као последица вакцине често заташкава или већ нема ко да пријави систему надзора јер мртва уста не говоре.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here