У ТОКУ ШИПОВАЊЕ КЛИЗИШТА КОД КОТОБИЉА

61

Започета је санација клизишта код извора Котобиљ на путном правцу Мељине – Петијевићи, проблематичној дионици на којој су се непосредно након изградње појавиле деформације и слијегања асфалта. Рок за завршетак конструктивних радова је 45 дана.

У току су припремни радови који укључују израду платформе за бушење шипова и платформе за постављање анкера у стијенску масу, објашњава за РТХН одговорни инжењер у компанији Брив Констракшн (Briv Construction) Мирко Мишковић.

– Предвиђена је израда армирано-бетонске конструкције, која је на једној страни ослоњена на кречњачки масив, а са доње десне стране израђујемо потпорну конструкцију у виду шипова дужине преко 20 метара. Конструкција предвиђена за израду димензионисана је тако да буде носива и стабилна уколико дође до будућих локалних клизања или одвајања насипа испод коловозне плоче – наводи он.

Мишковић је појаснио да се и конструкција састоји од армирано-бетонских греда постављених попречно и по дужини, преко којих ће бити постављена армирано-бетонска плоча дебљине 35 cm, а на њу и носећи, хабајући слој асфалта.

– Предвиђено је да конструктивни радови буду завршени у року од 45 дана. За вријеме извођења радова није могуће одвијање саобраћаја преко градилишта, већ обилазницом, односно старим путем и то је регулисано пројектом привремене саобраћајне сигнализације – казао је он.

Након низа истраживања и геотехничких испитивања комплексности геолошке средине установљено је, како објашњава Мишковић, да је најбоље урадити стабилну мостовску конструкцију, уколико касније буде долазило до локалног слијегања или клизања испод коловозних плоча.

Мишковић је казао да је током извођења претходних радова на том дијелу клизишта насута велика количина материјала, па је могуће да се насути слојеви нису добро компактирали, односно слегли.

– Када смо погледали геотехнички елаборати и бушотине које су овдје урађене, примјећено је да постоје велики стијенски комади у слоју великог насипа. Могуће је да је до појаве клизања између насипа и флишних равни долазило још више услед вода које се јављају у период од јануара до априла – сматра он.

Мања слијегања и деформације на асфалту примјетни су и на остатку дионице, казао је Мишковић, па је и на њима потребно обавити испитивања, како би санација била дуготрајна.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here