Пола милиона за подстицање увођења нових авио-линија

Влада је на телефонској сједници дала сагласност Националној туристичкој организацији да 510 000 еура са подрачуна намијени за подстицајне мјере које имају за циљ раст туристичког промета са емитивних тржишта организованим авио-превозом.

У Влади очекују да се тих пола милиона еура употреби за увођење нових авио-линија којима се Црна Гора повезује са дестинацијама са емитивног тржишта и/или повећањем броја ротација на постојећим авио-линијама и/или продужавањем периода летјења, кроз реализацију заједничке маркетинг кампање са туроператорима током ове и наредних година, до укупног утрошка средстава, пише Побједа.

НТО од 2013. године има отворен подрачун за подршку авио-доступности Црне Горе на који су, сходно закључцима Владе и закљученим уговорима, у ранијем периоду уплаћивана средства министарства надлежног за туризам, Аеродрома Црне Горе и других партнера, у циљу обезбјеђивања средстава за измирење обавеза по уговорима са авио-компанијама.

Закључно са 2021. годином истекли су сви закључени уговори са авио-компанијама. НТО је измирила све уговорене обавезе према авио-компанијама и нема дугова по овом основу, а на овом подрачуну је, након свих реализованих уговора, преостао износ од 510 290 еура.

-Имајући у виду околност да се НТО не опредјељују средства у складу са законима, те да је њен буџет недовољан за реализацију активности из дјелокруга њених надлежности, указујемо на потребу да се размотри могућност да се средства која су преостала на подрачуну за подршку авио-доступности Црне Горе искористе за финансирање активности у оквиру програма подстицајних мјера које имају за циљ раст туристичког промета са емитивних тржишта организованим авио-превозом, саопштили су из Владе.

Реализација подстицајне мјере подразумијевала би да туроператор уводи нове авио-линије којима Црну Гору повезује са дестинацијама са емитивног тржишта и/ или повећава број ротација на постојећим авио-линијама и/или продужава период летјења што је допринос унапређењу авио-доступности дестинације.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here