Почиње употреба електронске царинске декларације

Преко царинске испоставе Дебели бријег у Херцег Новом поднета је јуче прва транзитна декларација употребом Новог компјутеризованог транзитног система (НКТС), саопштено је из Управе прихода и царина.

Роба је упућена у Царинску испоставу Даниловград, код које је окончан транзитни поступак. Тиме је отпочета пилот примјена – фаза 5 новог транзитног система на националном нивоу.

Овај систем омогућава подношење царинске декларације за транзитни поступак електронским путем, што значи да се формалности прописане у оквиру царинских прописа спроводе електронском размјеном података, без подношења папирне документације.

Транзитни поступак се обавља једном електронски поднијетом транзитном декларацијом и једном гаранцијом, које ће важити током цијелог превоза робе. Привредници са новим системом комуницирају електронским путем и размјењују податке и информације о конкретном транзитном поступку.

Кроз пилот примјену на националном нивоу одабране су двије царинске испоставе, гранична ЦИ Дебели бријег и унутрашња ЦИ Даниловград, на којима су поднијете прве транзитне декларације употребом нових апликација израђених у оквиру ИПА Пројекта за имплементацију Новог компјутеризованог транзитног система. Овоме су претходиле обуке царинских службеника и службеника привредног друштва Монтеномакс, које је поднијело ове транзитне декларације.

У наредном периоду ће се у пилот примјену укључивати друге царинске испоставе и други привредни субјекти, као подносиоци транзитних декларација. Планирано је да се до краја септембра обухвате све царинске испоставе и подносиоци транзитних декларација, како би се омогућила пуна примјена овог система на националном нивоу почетком октобра.

Циљ Пројекта, који је у завршној фази, је да се испуне услови за приступање Црне Горе Конвенцији о заједничком транзитном поступку и Конвенцији о олакшицама у трговини робом, на основу којих ће се примјењивати заједнички транзитни поступак коришћењем НКТС система. Бенефити од примјене овог система су олакшање трговине, бржи проток роба, једноставније процедуре, смањење трошкова и повећање конкурентности домаћих привредника на европском тржишту.

Упоредо са примјеном НКТС-а на националном нивоу, царинска служба Црне Горе ће, у сарадњи са Европском комисијом, наставити са тестирањем овог система на међународном нивоу, како би се провјериле функционалности система и његова усклађеност са захтјевима конвенција и интероперабилност са европским царинским системом. Овај систем ће се примјењивати и на међународном нивоу, након што Црна Гора постане чланица конвенција, чиме ће се у пуном смислу остварити бенефити новог компјутеризованог система.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here