МОГУЋНОСТ СТАЖИРАЊА У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ СТУДЕНТИМА РЕ ПОПУЛАЦИЈЕ

Влада Црне Горе расписала је Јавни позив студентима ромске и египћанске заједнице за стажирање у државној управи, у циљу повећања степена стручне оспособљености Рома и Египћана и повећања активног учешћа младих припадника РЕ популације у процесима рада државне управе.

Како је саопштено, право на пријаву за стажирање могу остварити само студенти и студенткиње припадници ромске и египћанске националности који похађају трећу или четврту годину студија на факултетима Универзитета Црне Горе, односно акредитованом универзитету у Црној Гори.

Од документације потребан је комплетан и адекватно попуњен пријавни формулар који се налази на линку, затим потврда о студирању (са треће или четврте година студија), као и увјерење о држављанству или фотокопија биометријске личне карте.

Рок за подношење пријава је петак, 26. фебруара 2021. године, до 15.00 часова. Укупно трајање стажирања је три (3) мјесеца, почев од 8. марта 2021. године.

Непотпуна и неблаговремена документација неће бити разматрана, напомињу из Владе.

Ранг листа прихваћених апликација прави се на основу комплетних и адекватно попуњених пријавних формулара у року предвиђеним Јавним позивом и није предвиђена провјера способности и вјештина.

Документацију је потребно доставити до 26. фебруара 2021. године у затвореној коверти на адресу: Влада Црне Горе, Кабинет предсједника Владе, Савјетници Маиди Горчевич, Ул. Карађорђева б. б. 81000 Подгорица. Са назнаком: пријава на јавни позив

Контакт особа: Маида Горчевић, савјетница предсједника Владе за мањине. Број телефона: 020/482-878. Мејл адреса: [email protected]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here