Извјештај ДРИ не може негативно утицати на процес рада у Општини

Предсједник Општине Херцег Нови Стеван Катић коментаришући извјештај Државне ревизорске институције истакао је да у њему не стоји ништа што може негативно утицати на редован процес рада у Општини Херцег Нови. Државна ревизорска институција је, објашњава,  ревизију завршног рачуна Општине Херцег Нови последњи пут радила прије 14 година, а од тада је промијењен велики број закона и процедура који су се односили на финансирање локалне самоуправе и друге прописе по којима Општина функционише, чему је неопходно прилагодити годинама уназад успостављане начине рада.

-Општина Херцег Нови је увијек била препозната као једна од најтранспарентнијих у Црној Гори, а ако упоредите овај и остале извјештаје видјећете да постоје институције у којима је ситуација доста лошија, уз изузетак да је овим извјештајем ДРИ у фокус медија довела наш град. Све ставке наведене у извјештају представљају препоруке и смјернице, које ће послужити за унапријеђење функционисања и рјешавање проблема, међу којима је велики број оних који су посљедица наслијеђених пракси у локалној управи, наведено је у одговорима предсједника Општине на питања РТХН.

Стеван Катић, предсједник Општине Херцег Нови

Катић објашњава да су на прелиминарни извјештај, који је Општини достављен крајем јула, дали додатна појашњења од којих је већи дио прихваћен.

-Такође, Општина је одмах прихватила већину препорука које су се односиле на правилнике и процедуре, имајући у виду да за већину ставки које су се нашле у извјештају узрок налазимо у континуитету раније успостављених пракси и система рада, рекао је он.

Када је у питању финансијска ревизија Завршног рачуна буџета Општине Херцег Нови за 2021. годину, утврђено је да су неадекватно исказани поједини примици и издаци исказани у извјештају о консолидованој јавној потрошњи.

-Наведени извјештај по примицима и издацима се израђује по постојећем софтверу, гдје је утврђена неконзистентност са рачуноводственим стандардима МРС ЈС3, те ће у складу са истим Општина извршити наведене измјене. Такође, Општина ће у потпуности ускладити евиденцију издатака на рачунима са правилником о јединственој класификацији за буџет државе и буџет општине. Важно је напоменути да је ријеч о техничком питању, које не нарушава стварну реализацију буџета, објаснио је Катић.

Када је ријеч о ангажовању лица по уговору о дјелу, предсједник општине наводи да се та могућност користи када за  одређене послове, махом техничке природе, није могуће обезбиједити из реда запослених.  

-У такве послове спадају, примјера ради, одржавање сата на Тори, израда спомен обиљежја или ангажовање чувара шума и паркова у љетњој сезони ради превентивног дјеловања и заштите од пожара. Понекад се уговор склапа за период од мјесец дана, а некад су то послови који трају један дан, па и неколико сати, те у коначном збиру на годишњем нивоу тај износ је око 80 различитих уговора, наведено је у одговорима.

Општина Херцег Нови

Додатак на зараду службеници и и намјештеници примају од усвајања новог Закона, како им зараде не би биле драстично умањене, а за нека мјеста и да би досегле садашњу минималну зараду од 450 еура. Додатак на зараду запослени примају у потпуности у складу са Законом.

-Одлуком о зарадама локалних службеника и намјештеника није остављена могућност да се руководиоцима из категорије високо руководног кадра, као ни функционерима утврди додатак на зараду. За њих је у извјештају ДРИ констатовано да га нису ни примали, тако да је и у овом дијелу све одрађено у складу са Законом, казао је Катић и истакао да је Општина Херцег Нови  донијела Одлуку о зарадама локалних службеника и намјештеника, за коју је претходно прибавила сагласност Министарства финансија, у складу са Законом та одлука је усвојена у локалном парламенту.

Одлуком је остављена  могућност утврђивања додатака на зараду запослених одређеним категоријама, у којима су разврстана звања службеника и намјештеника.

-Како је поменутим Законом дошло до примјене обрачунске вриједности коефицијента, коју на годишњем нивоу утврђује Влада, дошло је до смањења обрачунске вриједности, а самим тим и зарада, те је искоришћена могућност утврђивања додатака на зараду, како зараде службеника и намјештеника не би биле драстично умањене. Поједина радна мјеста и са утврђеним додатком сада примају мању зараду у односу на стара законска рјешења, а свакако не могу досећи садашњу минималну зараду од 450 еура, објаснио је Катић и додао да је  у поступку утврђивања додатка на зараду и његове висине остављена  могућност старјешинама органа да користе механизам утврђивања додатка на зараду како би стимулисали и наградили запослене који одговорно и предано обављају своје послове и задатке. 

Сви извјештаји ДРИ шаљу се на увид разним институцијама, од Скупштине општине, Заједнице општина, министарстава до Одбора за економију Скупштине Црне Горе и Тужилаштва.

-Слање извјештаја Тужилаштву је редовна пракса, на основу споразума између њих и ДРИ, како би Тужилаштво процијенило да ли у неком извјештају постоји нешто што би се могло окарактерисати као кривично дјело. Када је у питању Херцег Нови, у потпуности сам сигуран да о нечему таквом апсолутно нема говора, закључио је Катић и истакао да ће Општина Херцег Нови испунити рокове за достављање акционог плана и за реализацију препорука. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here