Интерна ревизија као контролни механизам у корпоративном управљању

Привредна комора Црне Горе, у сарадњи са Секретаријатом за подршку бизнис заједници Главног града, организовала је недавно семинар на тему „Интерна ревизија као контролни механизам у корпоративном управљању“.

Адекватно корпоративно управљање захтијева перманентну контролу свих пословних процеса, а не само финансијских параметара, како се то некада подразумијевало, што указује да чланови тима интерне ревизије морају апсорбовати и знања из техничких, комерцијалних и других области.

Интерна ревизија мора правовремено указати менаџменту компаније на неусклађеност пословних процеса са текућом легислативом и интерним актима, што омогућава отклањање неправилности, које могу имати кључан негативни утицај на бизнис перформансе и пословни резултат – казао је директор Сектора за образовање и квалитет Привредне коморе др Младен Перазић.

У раду семинара учествовала је Мирјана Перовић из Секретаријата за подршку бизнис заједници Подгорице, која је поздравила учеснике у име институције из које долази.

Предавач је био проф. др Иво Жупановић, менаџер Службе интерне ревизије у Југопетролу АД. Редовни је професор из области финансијске анализе, финансијског менаџемента, управљања приходима, управљања ризицима и контроле и ревизије на Универзитету Медитеран у Подгорици, Факултету за бизнис и туризам и Факултету за саобраћај, логистику и комуникације у Будви.

Проф. др Иво Жупановић је консултант предсједника Општине Херцег Нови Стевана Катића.

Жупановић је говорио о концепту интерне ревизије у корпоративном управљању, законодавном оквиру и интерним актима као основама дјеловања интерне ревизије (Повељи интерне ревизије и Ревизорском одбору), Годишњем и Стратешком плану ревизије -процјени ризика и временском дефинисању активности, комуникацији током и након обављене ревизије са релевантним секторима и менаџментом, извјештавању ка Ревизорском одбору и односу интерне и екстерне ревизије.

Интерна ревизија треба да буде партнер и консултант менаџменту када је у питању успостављање система интерних контрола и мониторинга ризика – казао је Жупановић.

Према његовим ријечима, од виталног значаја је сарадња Службе интерне ревизије са Ревизорским одбором и екстерном ревизијом, у смислу тимског приступа превенирању ризицних ситуација.

Интерна ревизија се не завршава на контроли финансијског аспекта пословања, већ представља много шири контекст провјере пословних процеса и активности – објаснио је предавач.

Интерну ревизију код великог правног лица, може да врши интерни ревизор или посебан организациони дио правног лица задужен за послове интерне ревизије. Лице које обавља послове интерне ревизије у великом правном лицу, не може да обавља друге послове код тог правног лица. Овај процес се обавља у складу са Међународним стандардима за професионалну праксу интерне ревизије.

Извор: Привредна комора ЦГ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here