ЗАКОН О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА У ПРАКСИ

Изазови у примјени Закона о привредним друштвима била је тема семинара у организацији Привредне коморе Црне Горе. Основни циљ био је информисање полазника о најважнијим изазовима са којима се сусреће привреда приликом примјене одредби овог закона.

Како је саопштено из Привредне коморе, предавање је одржао професор Економског факултета Универзитета Црне Горе др Милан Лакићевић, аутор више од 60 научних и стручних радова, кооаутор двије књиге и учесник у изради великог броја пројеката и студија, које је реализовао Економски факултет. Члан је Савјета за високо образовање и предсједник ревизорског одбора Електропривреде Црне Горе.

Професор Лакићевић је био члан Радне групе која је припремила текст овог закона и дуги низ година се бави проблемима корпоративног управљања.

– Ријеч је о системском закону који уређује сва битна питања у вези са оснивањем, регистрацијом, организацијом, управљањем, реструктурирањем и престанком привредних друштава. Овај закон, заједно са Законом о рачуноводству, Законом о ревизији и Законом о преузимању акционарских друштава чини регулаторни оквир корпоративног управљања у Црној Гори – рекао је Лакићевић.

Примјена у пракси је врло брзо показала и одређена ограничења овог закона. Она су углавном везана за недовољну нормираност одређених области, првенствено у дијелу друштава са ограниченом одговорношћу, али и у вези са регистрацијом и начином функционисања ЦРПС.

Лакићевић је објаснио да било који текст закона не може да предвиди све могуће ситуације у материји коју регулише, тако да је и у овом случају један дио материје остао недовољно нормиран и захтијева доношење алтернативне регулативе, прије свега подзаконских аката.

Закон о привредним друштвима успоставља основни регулаторни оквир корпоративног управљања у Црној Гори. За разлику од претходног закона, који је као своју основу користио англосаксонско право, нови ЗоПД у основи преузима Статут европске компаније и одредбе директива компанијског права ЕУ. Привредна комора наредни семинар организује 17. новембра на тему: „Улога и значај Одбора за ревизију у привредним друштвима“. Предавач ће бити проф. др Бранислав Радуловић, сенатор Државне ревизорске институције (ДРИ).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here