Влада усвојила предлог Протокола о сарадњи у вези са дуговањем Института Игало према Југобанци АД Београд

Влада Црне Горе је на данашњој телефонској сједници, на основу прибављених сагласности већине чланова, усвојила Информацију о дуговању Института „Др Симо Милошевић” према Југобанци АД Београд у стечају са Предлогом Протокола о сарадњи.

У материјалу припремљеном за сједницу подсјећају да је на састанку министара финансија Државе Црне Горе и Републике Србије, одржаном почетком августа у Београду, разговарано о рјешавању сложене ситуације у којој се налази Институт „Др Симо Милошевић“ усљед високе задужености, између осталог, и према Југобанци АД у стечају, односно надлежној Агенцији за осигурање депозита Републике Србије, која је у функцији стечајног управника над стечајним дужником Југобанка АД Београд.

-Наиме, Држава Црна Гора има обавезу измирења дуга према Југобанци АД у стечају на основу правоснажне судске пресуде, док истовремено постоји и неизмирена обавеза Републике Србије према Црној Гори за стару девизну штедњу. С тим у вези, а како би се избјегла евентуална блокада Института, а тиме и готово извјестан стечај, потребно је у најкраћем могућем року између двије Владе договорити начин и динамику рјешавања ова два питања, наведено је у информацији.

Предлог је да се дуговање Црне Горе према Југобанци умањи за износ који Република Србија дугује по основу старе девизне штедње, а на који начин би се умањиле укупне обавезе Института и отклонила највећа пријетња увођења стечаја.

Такође је разговарано о могућности дугорочне сарадње Института „Др Симо Милошевић“ са Републичким фондом за здравствено осигурање Републике Србије у смислу коришћења услуга Инстититута од стране здравствених осигураника из те земље, имајући у виду искуства сарадње из ранијег периода.

С обзиром да се ради о вишедеценијском спору потребно је предузети активности у циљу његовог рјешавања у најкраћем периоду, као и пронаћи трајно рјешење како би се очувала ова важна здравствено – туристичка институција.

Такође су договорени и одређени процедурални и правни кораци, који између осталог, подразумијевају и одређену врсту споразума.

С тим у вези, Агенција за осигурање депозита Републике Србије доставила је и Предлог Протокола о сарадњи који се односи на координацију активности којима се регулишу односи у вези са дуговањем Института за физикалну медицину, рехабилитацију и реуматологију „Др Симо Милошевић“ из Игала према Југобанци АД Београд у стечају и покретању поступка извршења.

Наведеним Протоколом се утврђују оквирна начела и смјернице у циљу уређења међусобних права и обавеза, констатује чињенично стање, утврђују износи дуговања Института и Државе Црне Горе, као и дуговања Републике Србије по основу старе девизне штедње.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here