Морска вода на 15 купалишта у Херцег Новом одличног квалитета

Резултати анализе квалитета морске воде за 109 локација, коју је Институт за биологију мора спровео у периоду од 22. до 28. августа, показали су да је на 78,0% локација морска вода била одличног квалитета, на 12,8% локација доброг, док је на 9,2% локација вода била задовољавајућег квалитета.

Ови резултати потврђују да је морска вода на црногорским купалиштима доброг квалитета, тј. да је санитарно исправна, те безбједна за купање и рекреацију.

У Херцег Новом узоркована је вода на укупно 21 локацији, од чега је на њих 15 она била одличног, на 3 доброг, а на 3 задовољавајућег квалитета.

Класификација вода за купање у оквиру овогодишњег Програма праћења санитарног квалитета морске воде врши се у складу са чланом 8 Правилника о начину и роковима за спровођење мјера обезбјеђивања очувања, заштите и побољшања квалитета воде за купање којим се воде за купање класификују као: „одличне“, „добре“, „задовољавајуће“ и „лоше“.

Резултати испитивања квалитета морске воде као и подаци о температури мора, температури ваздуха и салинитету за свако појединачно купалиште могу се погледати на посебној апликацији која се налази на Интернет страници Морског добра која је доступна на нашем и енглеском језику.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here