Усвојена Стратегија за развој здравства до 2027. године

Влада Црне Горе на данашњој сједници усвојила је Стратегију за развој здравства за период 2023-2027. године са Акционим планом за 2023-2024. годину. Стратегија развоја здравства за период 2023-2027. године је кровни стратешки документ, којим се предвиђа развој и унапређење здравственог система у наредних пет година.

Приликом израде овог документа урађена је анализа стања којом су детектовани сви проблеми унутар здравственог система, а који указују на потребу унапређења система кроз стратешке циљеве, постављене на широкој основи како би дали простора да се кроз акционе планове унаприједи сваки сегмент здравства.

Кључни стратешки циљеви су:  Универзална здравствена заштита са посебним фокусом на унапређење примарне здравствене заштите, дигитализција здравственог система, Превенција и промоција здравља и Спремност здравственог система на ванредне ситуације.

Универзална здравствена заштита подразумијева једнако квалитетну и доступну здравствену заштиту за све грађане. Да би то остварили, потребно је спровести реформе на примарном нивоу и унаприједити исти. Према свјетским стандардима, примарни ниво збрињава око 70% услуга. Самим тим, растерећују се секундарни и терцијални нивои, љекари имају више времена да се посвете пацијентима са тежом патологијом, а то подразумијева квалитетнију здравствену заштиту. Неке од кључних мјера које су предвиђене, како стратегијом, тако и законом су задржавање љекара након приправничког стажа двије године на примарном нивоу, стимулација љекара да иду на специјализацију из породичне медицине, јер у том случају неће морати да чекају двије године до специјализације.

Предвиђен је сет мјера попут израде обима права за пацијенте, проширење овлашћења изабраних доктора, поједностављење процедура око упућивања и остваривања права на терапију. Проширивање овлашћења фармацеута у прузању здравствене заштите.  Унапређењем софтверског решења створиће се услови за Интеграцију здравственог система и стварање електронског здравственог картона, што ће олакшати и рад самим љекарима. Дигитализација ће омогућити  квалитетно повезивање свих нивоа здравственог система, стварање добре базе података како би могли креирати квалитетније здравствену политику. Дакле, на тај начин ћемо створити један модеран здравствени систем по мјери грађанина. Ту су и још многобројне мјере предвиђене наведеном стратегијом.

Циљ доношења стратегије је да се побољша здравље популације; ојача превенција ванредних ситуација, припремљеност и реаговање на исте; те обезбиједи бољи квалитет и ефикасност у пружању здравствених услуга на свим нивоима здравствене заштите.

Стратегија се темељи на кључним вриједностима у здравственом систему Црне Горе, који подржавају здравствену заштиту као право свих грађана које се мора поштовати у складу са највишим могућим здравственим стандардима и достигнућима модерне медицинске теорије и праксе.

Стратегија је израз посвећености смањењу неједнакости у здрављу и припремљена је кроз инклузиван процес у више фаза, укључујући подршку Регионалне канцеларије за Европу Свјетске здравствене организације.

Кључни елемент визије здравијег живота и смањења неједнакости у Црној Гори подразумијева да здравствени систем буде квалитетан, ефикасан и да промовише здравље грађана свих узраста на начин што ће достићи сљедеће циљеве: продужење живота; побољшање квалитета живота везано за здравље; смањење разлика у здрављу; унапређење финансијске заштите. Начела солидарности, универзалности, једнакости, доступности и квалитета темељ су изградње одрживог и интегрисаног здравственог  система у чијем је центру грађанин. Ови принципи су уједно и носиоци социјално оријентисаног европског здравственог система, којем Црна Гора тежи, као земља у процесу интеграције у Европску унију.

Израда Стратегија за развој здравства превиђена је Средњорочним програмом рада Владе Црне Горе за 2022-2024. годину, на основу чега је Министарство здравља припремило стратегију и добило позитивно мишљење Генералног секретаријата Владе Црне Горе и Министарства финансија.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here