Усвојен ребаланс буџета општине Херцег Нови, око три милиона еура већи приходи у 2023. години

Одборници СО Херцег Нови данас су на 16. редовној сједници усвојили предлог завршног рачуна општине за 2022. годину и ребаланс буџета за ову годину којим су приходи повећани за 13%.

Сједници нису присуствовали одборници Новске листе, а напустили су је одборници Клуба Европски тим за Херцег Нови након што је одбијен њихов предлог за допуну дневног реда информацијом о функционисању колектора и постројења за прераду отпадних вода, али и захтјева за паузу од 30 минута како би одржали конференцију за новинаре.

Повучени су предлози одлука о стављању ван снаге одлуке о преносу права  оперативног управљања објектом постројења за прераду отпадних вода и о давању претходне сагласности на предлог одлуке Скупштине ТО Херцег Нови. У дневни ред су уврштени предлог одлуке о допуни одлуке о оснивању ДОО Друштва за изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре, као и предлози одлука о именовању два члана савјета ЈРДС РТХН и рјешење о разрјешењу и именовању предсједнице савјета ЈУ Музеј и галерија.

Предлог завршног рачуна Буџета ОХН за 2022. годину који је образложио секретар за финансије Немања Јунчар, усвојен је са 18 гласова.

Ресорни секретар је образложио и предлог о ребалансу буџета који је са 21. 881.000 еура повећан на 24.632.000, односно за 13%.

Немања Јунчар, в.д. начелника Секретаријата за финансије

– Највећи приход буџета је порез на непокретности који чини 37 % укупних прихода и повећан је са 8, 2 на девет милиона еура са тенденцијом раста и сигурни смо да ће бити премашен. Такође је повећена накнада за комунално опремање грађевинског земљишта и урбана санација са 2, 6 на 3, о5 милиона.  Такође крајем ове  године дошло је до продаје општинске имовине, а која се односи на продату земљу на Жвињама величине преко 22.000 м² за коју је купац уплатио 1.146.000 еура што је значајно увећало приходе Буџета. Значајан удио у овом повећању имају пренијета средства из претходне године која су износила 888.640 еура односно 592% првобитно планираних, казао је Јунчар.

Он је истакао да су смањили за 50 % планиране кредите и да је Општина у овој години узела само један кредит од 700 000 који ће током овог мјесеца бити враћен.

Одлуком о измјенама и допунама Одлуке о Буџету Општине Херцег Нови за 2023.  годину реципрочно је дошло до измјене у структури планираних расхода у односу на раније планиране.

Увећана су средства за личне дохотке јер је примјена Гранског колективног уговора довела до увећања коефицијената за обрачун зарада запослених.

– Такође смо планирали исплату децембарске зараде прије нове године како не би додатно оптерећивала издатке за обавезе из претходне године, објаснио је Јунчар.

Увећани су трансфери за помоћ даровитој дјеци за 25%, трансфери за превоз ђака за 40%, као и остали издаци за школе повећани за 33%.

Аналогно оперативном, повећан је и капитални Буџет  са 5.930.000 на 7.085.000 еура  односно 29% од укупно планираног Буџета овом Одлуком.

Повећани су издаци за реконструкцију локалне путне мреже и комуналне инфраструктуре,  за изградњу и санацију јавне расвјете, гробља, спортских терена, отворених вјежбалишта и дјечијих игралишта, издаци за дигитализацију и адаптацију објеката установа културе ,  за прибављање имовине и екпропријацију земљишта за изградњу комуналне инфраструктур,  за уређење фасада на стамбеним објектим, као и значајно увећање издатака  за улагања у водоводну и канализациону инфраструктуру.

Обједињена је расправа о 13 тачака које се односе на утврђивање локација за изградњу објеката од општег интереса међу којима су и јавна гаража у Мељинама и панорамски лифт од Шеталишта пет Даница до Дворане Парк.

Секретар за просторно планирање и изградњу Владислав Велаш образложио је  да је обједињена расправа за 13 одлука.

Владислав Велаш, секретар за просторно планирање и изградњу

– Ријеч је о инфраструктури, највећи број је  везан за објекте електричне инфраструктуре, распоређене по цијелој општини, а то су трафо станице на Луштици, Ђеновићу, Подима, прстен на Ториону. Ради се и трафо станица за будућу Аутобуску станицу, динамика иде у складу са плановима и ТС за објекат Воли. Пројектован је савремени објекат преко 4 000 квадрата гдје ће грађани добити тржни центар, а радиће се измјештање кабла и ТС за будући објекат Воли. Радиће се на Сушећпану објекат за мобилног оператера, а на Мојдежу саобраћајница ка Филтер станици. Све парцеле добијају могућност колског прилаза. Објекат канализационе инфраструктуре у насељу Миочевићи изнад магистрале, омогући ће прикључе на канализациону инфрструктуру објектима у изградњи. За гаражу у Мељинама додата је и трећа етажа – казао је Велаш.

Предлог Одлуке о продаји сувласничког дијела кат. парц. 66/1 КО Јошица образложила је директорица за имовину и заступање Јелена Поледица.За продају парцеле добили су сагласност Владе, а процијењена вриједност је 39 400 еура. Одлука није усвојена јер су одборнци владајуће колације гласали против.

Одборник Марко Лучић је, како је казао, углавном против продаје општинске имовине, па је тако и против продаје сувласничког дијела парцеле у Каменарима, односно насељу Јошица, што је био предлог Дирекције за имовину и заступање.

Марко Лучић, одборник

– Суштински разлог због којег сам против јесте то што се та земља налази у Каменарима, а сви смо свједоци да су Каменати, поготово у љетњем периоду, али и у зимском периоду оптерећени саобраћајем због трајекте линије. Обиласком тог плаца на лицу мјеста сам закључио да је у овом моменту тамо паркирао неких 10ак аутомобила, а у разговору са мјештанима сам сазнао да су то возила која остављају Новљани који су запослени у Тивту. У том смилу, сматрам да би било боље да се докупи и овај други дио те парцеле, у општем интересу Општине, односно грађана Херцег Новог и Каменара, како би имали више простора за паркинг – поручио је Лучић.

Он је предложио колегама одборницима да гласају против усвајања, па ова Одлука у коначном и није усвојена.

У оквиру 20 тачке Дневног реда уз образложење предлога Одлуке о допуни о оснивању Друштва за изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре речено је да је неопходно да се одлука усагласи са предлогом одлуке о измјенама и допунама Статута  предузећа са оснивачким актом, које ће бити достављене за наредно засиједање. Тим би се испунила законска обавеза из члана 29 Закона о комуналним дјелатностима и створили нормативни предслови за правни живот овог предузећа.

Марко Лучић сматра да је ова одлука још један корак ка рјешавању једног горућег питања у нашем граду.

-Сви знамо чињенично стање да је постројење у Мељинама почело да се гради 2013. године и да је уговорена вриједност била око 9 милиона еура. На силу је раскинут уговор са извођачем 2016. године, а знамо разлог тог раскидања. Жао ми је што овдје нису одборници ДПС-а, коју су инсистирали ову расправу, а руководство њихове партије је један од главних криваца за лоше стање постројења за пречишћавање отпадних вода у Мељинама и колектора. Постројење сваке године током љетне сезоне је на граници инцидената, са посљедицама непријатних мириса. Али ове године је и горе, десила  се хаварија, која је изазвала материјалну и еколошку штету. Људи у постројењу се боре да то санирају, а пошто сам се укључио у рјешавање овог горучег проблема, имам информацију да се иде ка коначном рјешењу, да можемо рећи јавности и грађанима Мељина који највише трпе, до би до Нове године могло  доћи да се ситуација санира. Уграђују се одређени дијелови и кренуло се у реконструкцију постројења. Морамо се ујединити у овој причи и руководство Водовода, секретар за комуналне дјелатности, директор Друштва за израдњу водоводне и канализационе инфраструктуре и предсједник општине са кабинетом. На челу Друштва је Милан Зарић, електро инжењер са великим искуством и који је са екипом професора са Хидрограђевинског факултета у Београду припремио акциони план за санацију. Помогао је и руководилац постројења Ненад Коњевић, инжењер. Оправак постројења је око 3 милиона еура морају да се изнађу средства из капиталног буџета и да буде приоритет свих приоритета. Веома је важна функционалност  на општинском нивоу, оцијенио је Лучић.

Он констатује да су колектор и постројење до сада   коштали око 40 милиона еура и да се мора кренути са покретањем питања одговорности и кривичних пријава за лоше стање ових објеката. Лучић указује да су за овакво стање најодговорнији Водаком, као и надзорни орган Далем из Њемачке и ту се назире корупција.

Стеван Катић, предсједник Општине Херцег Нови

Током расправе  о оснивању ДОО Друштва за изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре предсједник Општине Стеван Катић прокоментарисао је напуштање сједнице одборника Европског тима за Херцег Нови и неусвајање њихове иницијативе и казао да не бјеже од расправе.

-Одборници су иницијативу упутили прије два дана. Због здравствених проблема   данашњој сједници нису присуствовали директор Друштва и секретар за комуналне дјелатности и није се могла одржати сједница на ту тему. Потребно је било припремити све релевантне податке. Знали смо да ће се на сједници разматрати измјена оснивачког акта Друштва за изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре и да им се у опису посла додаје пречишћавање отпадних вода.  Сви проблеми на постројењу су негдје узроковани када је ДПС 2016. донио одлуку да отвори то постројење , а да нису ништа завршили и урадили.

Подсјетио је да је 2016. донијета одлука о преносу права управљања на Водовод иако је Друштво требало да заврши све те послове па онда да пређе на Водовод. Катић је рекао да се сада морамо вратити корак уназад како би се дала могућност Друштву за изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре да се тај комплетан посао заврши и технички прими  постројење и колектор стави у функцију.

-Надам се да ћемо сви бити на висини задатка и да више нећемо имати овакве ситуације као што смо имали овога љета, а и у сезони 2017. године. Опрема према овом тендеру који је раписан преко Управе за капиталне пројекте полако пристиже  и средства ћемо обезбиједити  кроз Буџет за 2024. годину, колико год буде потребно и да коначно дочекамо како треба наредну љетњу туристичку сезону, казао је Катић.

На сједници је усвојен предлог о именовању два члана Савјета ЈРДС РТХН, а то су Татјана Крстајић и Ненад Шеровић, а за предсједницу Савјета ЈУ Музеј и Галерија умјесто Дубравке Жафран именована је Зорица Цвитковић. На данашњој сједници верификован је мандат одборници Ни лијево ни десно правац Нови Душанки Мијовић, умјесто Тамаре Вујовић која је поднијела оставку.

1 COMMENT

  1. Dragi Novljani, provjerite vaše račune za porez na imovinu pa ćete vidjeti da je u 2 godine naše opštinsko rukovodstvo povećalo skoro 100%. Lako je tako puniti budžet. Čudi me da niko ni jedne riječi o tome. Valjda i to treba uzeti u obzir kad budu novi opštinski izbori.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here