УССЦГ апелује да се усвоји иницијатива за ограничавање рада на одређено на 24 мјесеца

Унија слободних синдиката Црне Горе очекује да сви посланици у Скупштини подрже двије законске иницијативе Социјалистичке народне партије.

СНП је поднио иницијативе за измјену закона о раду и о пензијском и инвалидском осигурању. Првом би се ограничило максимално трајање рада на одређено вријеме са 36 на 24 мјесеца, док је друга усмјерена на унапређење услова за пензионисање лучко-транспортних радника у Луци Бар.

Закон о раду из 2008. године, на чије доношење нису могли утицати у УСС сматрају „неолибералним и накарадним“.

Њиме је било омогућено послодавцима да запослене по уговору о раду на одређено вријеме могу држати од тренутка заснивања радног односа, па све до стицања услова за старосну пензију.

– Након вођења трогодишње кампање, у децембру 2011, измјенама Закона о раду УССЦГ је издејствовала да уговори о раду на одређено вријеме буду ограничени на 24 мјесеца, наводи се у реаговању Уније.

Како су објаснили, приликом преговарања новог текста Закона о раду, који је тренутно на снази, Унија се залагала да одредба којом се трајање уговора о раду ограничава на 24 мјесеца остане непромијењена, цијенећи да је и то предуг период, због тога што је уговор о раду на одређено вријеме изузетак, а не правило.

– Међутим, како то нисмо могли издејствовати, јер смо смо за вријеме поменутих преговора били у мањини, тако је период ангажовања запосленог по уговору о раду на одређено вријеме повећан са 24 на 36 мјесеци. Из тог разлога, УССЦГ сматра оправданом и у потпуности подржава иницијативу за измјене Закона о раду, како би се ангажман запослених по уговору о раду на одређено вријеме лимитирао на највише 24 мјесеца, који период је и сам по себи предугачак.

Када је ријеч о иницијативи за измјену Закона о ПИО, у Унији су одраније упознати да се Синдикат лучких радника Луке Бар, који дјелује под окриљем УССЦГ, потпуно основано обратио свим посланичким клубовима за стицање права на повољније услове за одлазак у старосну пензију лучко-транспортних радника у Луци Бар.

– Имајући у виду да њихова радна мјеста припадају зони опасности 1, у којој према процјенама постоји реална могућност да запослени постану инвалиди рада, или ризикују сопствени живот, те да мјере заштите здравља на раду нису довољне да би на прави начин заштитиле здравље и живот тих запослених, ову иницијативу у потпуности подржавамо, додали су из Уније и поручили да очекују да обје иницијативе буду подржане од стране свих посланика у Скупштини Црне Горе.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here