Успјешна акција детекције и смањења губитака на водоводној мрежи на ривијери

Центар за мониторинг, Водовод

У претходном периоду како би водоснабдјевање потрошача Ривијере било што је могуће уредније успјешно су отклањени кварови на цијевима већег пречника чије је постојање дијагностиковано прије више година, али због отежаног приступа њихово санирање је било пролонгирано, саопштено је из предузећа Водовод и канализација ДОО.

Како на проблематичним мјестима не би дошло до поновног проблема, дјелимично су замјењене линије и положене нове цијеви. Цурења која су била активна, видљива и стварала комунални проблем, чинила су значајни дио губитака у овом дјелу система и угрожавала стабилност дистрибуције воде до крајњих корисника на Ривијери.

Поред отклањања лако уочљивих проблема, а све у циљу што стабилнијег водоснабдијевања у предстојећем периоду обављена је свеобухватна акција детекције и мониторинга ривијере што поред главних дистрибутивних цјевовода обухвата и преглед цијеви до крајњег корисника. Како би ова акција била што успјешнија, ефикасна и брзо спроведена остварена је сарадња међу службама за мјерење и детекцију губитака водовода Херцег Новог и Котора.

За потребе реализације ових активности на терену, поред постојеће опреме коју посједује ВиК Херцег Нови, први пут су примјењени намјенски инструменти за детекцију кварова на главним дистрибутивним цјевоводима промјера ДН200 и веће које ВиК Котор већ дуже вријеме успјешно користи за потребе снимања својих линија. Поред особља ВиК Херцег Нови са њима је заједно на терену мјерење обављала и екипа водовода Котор која је уједно пренијела знање и искуство о начину и модалитету детекције губитака на цјевима великих пречника.

Паралелно са детекцијом губитака на систему, активно је праћен притисак помоћу дигиталног снимача на контролним тачкама, на чијим се дијаграмима могла јасно уочити потпуна стабилност како у дневним тако и у ноћним сатима.

Ради лакшег праћења потрошње и уочавања присуства цурења започето је формирање мјерних зона инсталирањем мерача са електроником која омогућава снимање и даљинско отпремање података до новоформираног „Мониторинг центра за праћење виталних параметара водосистема“ са сједиштем у Зеленици. Тиме се омогућава континуално праћење мјерне зоне, дијагностиковање присуства и обима проблема, а особље се упућује на рад у зону у случају појаве проблема. Прва област која је покривена овим системом праћења је зона водоснабдијевања Каменара.

Подаци са терена који ће се прикупљати у новом мониторинг центру, у чијем раду ће бити укључен већи број служби, биће од значаја за план и развој водоводне мреже, као и несметаног водоснабдијевања током туристичке сезоне и ван ње.

Током свих наведених активности, учешће више радних јединица ВиК ХН резултирало је формирањем контролних мјерних мјеста на свим цијевима великог пречника дуж Ривијере за потребе праћења присуства цурења, протока и притиска које ће у будуће користити Служба мјерења и детекције.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here