УП: НОВЉАНИН ОШТЕТИО БУЏЕТ ЦРНЕ ГОРЕ ЗА СКОРО 200 000 ЕУРА

Службеници Управе полиције у Херцег Новом су у склопу обавјештајног пројекта „Стан“ државном тужиоцу поднијели кривичну пријаву против Д.Р. (40) из Херцег Новог који је извршио кривично дјело утаја пореза и доприноса, на начин да је наступила штета по буџет Црне Горе у износу од скоро 200 000 еура.
Д.Р. је, током 2017. и 2018. године, као суинвеститор, пред нотаром, са више физичких лица – ортака, закључио четири уговора о ортаклуку – ортачкој изградњи, на основу којих му је припао већи број стамбених јединица у новоизграђеним стамбеним објектима на више катастарских парцела у Игалу. Он је потом, као физичко лице, извршио продају већег дијела припадајућих стамбених јединица и на тај начин остварио приход који је сходно Закону о ПДВ-у био у обавези пријавити надлежном пореском органу и платити припадајуће пореске обавезе.

Током спровођења извиђајног поступка утврђено је да пријављени није био регистрован као порески обвезник, нити је надлежном пореском органу у законом предвиђеном року пријавио остварени приход од продаје новоизграђених стамбених јединица у укупном износу од 851.827 еура.

Припадници Управе полиције и Управе прихода и царина су извршили инспекцијски надзор обрачуна и уплате пореских обавеза на основу изградње и продаје новоизграђених стамбених јединица у власништву Д.Р.
Том приликом је утвђено да је Д.Р. током 2017., 2018. и 2019. године обављао дјелатност изградње и продаје грађевинских објеката – стамбених и нестамбених простора, а да надлежном пореском органу у законом предвиђеном року није подносио обавезне ПР-ПДВ-2 пријаве, нити је приказао опорезиви промет по основу прихода остварених од продаје новоизграђених објеката.

Даље је утврђено да пријављени у законом предвиђеном року, до септембра 2017. године, није извршио регистрацију за ПДВ, иако је већ тада остварио приход који подлијеже пореском опорезивању, већ да је током трајања извиђајног поступка, односно тек 2020. године извршио општу регистрацију код Пореске управе, када је пријавио остварени приход и пореску обавезу идентичну пореској обавези утврђеној приликом предметног инспекцијског надзора.

Наиме, сумња се да Д.Р, у намјери да избјегне плаћање припадајућих пореских обавеза у законом предвиђеном року није приказао опорезиви промет у укупном износу 851.827 еура, надлежном Пореском ограну, те није у законом предвиђеном року подносио обавезне мјесечне пореске – ПДВ пријаве, нити је извршио плаћања припадајућих пореских обавеза – ПДВ у укупном износу од 176.533 еура, а што је био у обавези Законом о порезу на додату вриједност, као и обавезу пријаве и плаћања Пореза на доходак физичких лица за назначени период у укупном износу од 20.905 еура, сходно Закону о порезу на доходак физичких лица, на који начин је избјегао плаћање припадајућих пореских обавеза, односно оштетио буџет Црне Горе у укупном износу 197.439 еура.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here