УЛЈП: Обвезници могу да измире пореска дуговања у ратама

Управа локалних јавних прихода ХН

У Управи локалних јавних прихода повећана је динамика наплате потраживања. Примјеном нових методологија рада остварена је непосредна комуникација са пореским обвезницима.

Позивају обвезнике, који нису измирили обавезе да дођу у њихове просторије испод Паркинг сервиса, код градске Гараже да се договоре око начина исплате пореског дуга, у ратама.

Почела је реализација извршења рјешења за неизмирене обавезе по основу пореза за непокретности за прошлу годину, навео је гостујући у емисији Нови прича, в.д. директор Управе локалних јавних прихода Милован Баждар:

–  Прошле године смо ребалансом утврдили буџет на 24,6 милиона еура. Радили смо ребаланс у октобру, а спроведен је током новембра, што  је позитиван елемент. У трећем кварталу смо имали знатно веће приходе, а стварно смо остварили 27,7  милиона еура, захваљујући увођењу додатних метода рада у Управи прихода, као и већег ангажовања инспекцијског органа. Позивамо грађане да долазе да направе споразуми о отплати дугова у ратама и имали смо прецизнији и аналитични приступ према правним лицима на начин да се вреднују оцјене њихове пореске пријаве. Дошло је и ту до побољашања наплате. Прошле године имамо интензивни рад на реформи и реорганизацији унутар Управе, која је радила у скромним просторима у згради Општине. Преселили смо се прошле јесени испод Паркинг сервиса код Гараже. Простор је адаптиран, функционално осмишљен  и организован, отворили смо нову шалтер салу и технички се опремили, објашњава Баждар.

Милован Баждар

Грађани су захтјеве подносили преко Грађанског бироа, сада могу да упуте на шалтеру Управе локалних јавних прихода. Организацију рада су осмислили кроз нови правилник .

– Ми смо иновирали правилник почетком године, који ће на основу искустава, омогућити да се организација издигне на виши ниво и имамо разлога да у име органа будем оптимиста да ће резултати бити добри као и до сада…Управа локалних јавних прихода је порески орган, који је од огромне важниости за све грађане и привредне субјекте. У овом органу се реализује наплата свих тзв. директних пореза, то је порез на добит који је републички, приход  државног буџета у цјелости; порез на доходак физичких лица, који се дијели као уступљени приход гдје се нама уступа 80 % а 20 одсто иде у државни приход у егализациони фонд. Ту је и порез на имовину, као врста директног пореза, што је наш општински приход. Није спорно, логично је да су сви заинтересовни да се посао ради по закону.

Велика је заинтересованост грађана, а наш однос према пореским обвезницима је искрен. Ми грађане, пореске обвезнике посматрамо као наше клијенте, наше партнере. Имамо заједничку обавезу. Грађане обавезује оно што закон обавезује, а ми да у складу са законом тражимо оптималне начине да то грађани ураде, а има велики број њих имају заостала дуговања, појашњава Баждар.

У Управи локалних јавних прихода потражују око 5 милиона еура по основу пореских дугова физичких и правних лица, која обухватају заостала задужења из претходних година, која нису  отписана по службеној дужности.

За ову годину буџетом је планирано 10,7 милиона еура по основу наплате пореза на непокретности за физичка и правна лица у Општини Херцег Нови. У Управи очекују да ће план бити и премашен.

Током прошле године од планираних 11,2  милиона еура, наплаћено је на основу пореза на непокретности 9, 8 милиона еура, што је висок степен наплате од физичких и правних лица на годишњем нивоу.

– Што се тиче сектора пореза на непокретности ми смо сада у јеку слања принудних рјешења, која су постала извршна 10 дана након пријема рјешења, која им достављају наши инспектори. Не треба грађани да доживе као притисак. Обухваћен је неплаћен порез на непокретности за прошлу годину, појашњава Баждар.

У Управи локалних јавних прихода, инсталисали су софтвер, како би избјегли проблеме око издавања рјешења:

– Да би смо те проблеме свели на најмање могуће, одлучили смо да се излистају рјешења. Она су генерисана, али наши службеници провјеравају, и не листају аутоматски баш све, него тамо гдје се уочи да нису спорна заостала потраживања или да не постоји неки споразум о плаћању у ратама. Има доста тих споразума и све ће их више бити и ја то поздрављам.

Ко год има проблема са измирењем порских обавеза, може да дође да се договоримо да се плаћа у ратама, а да се за то вријеме не сносе камате, што је врло важно, јер камате су врло озбиљне, поручио је Баждар.

У Управи локалних јавних прихода позивају обвезнике да дођу и информишу се о могућностима отплате дуга у ратама:

– Ми их молимо да дођу, ту посебну улогу има наш инспекцијски орган, да видимо како да на оптималан начин реализују своје пореске обавезе, да се сваки конкретни случај размотри. Ми смо ту  у улози,  да на неки начин, пореским обвезницима можемо пружити и правну помоћ. Имамо их све више. Сада имамо више стотина потписаних споразума гдје грађани  уплате дио, обично је то 20 одсто дуга, при томе се руководимо тиме у каквој се економско-финансијској ситуацији налазе ти порески обвезници, оцијенио је Баждар.

Управа локалних јавних прихода преузела је порезе на промет непокретности у Општини Херцег Нови, који су били у надлежности републичке Управе прихода.

Баждар констатује да је солидна попуна буџета у односу на план, са трендом раста из мјесеца у мјесец.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here