Угоститељска и трговинска дјелатност у фокусу инспектора Пореске управе

Порески инспектори интензивно прате регуларност пословања свих пореских обвезника, а у наредним мјесецима посебан акценат биће на туристичким центрима у јужним и сјеверним општинама.

Како је саопштено из Пореске управе, током љетње туристичке сезоне фокус је на угоститељској и трговинској дјелатности, издаваоцима смјештаја као и обвезницима који обављају дјелатност на „отвореном“ простору: плажни барови, издаваоци плажног мобилијара, туристички превоз бродом, рафтинг и други.

Порески инспектори су у периоду од почетка маја до краја јуна ове године обавили 685 провјера регуларности пословања обвезника и утврдили неправилности код њих 75. По том основу је издато 109 прекршајна налога, са укупно изреченим новчаним казнама од 393 хиљаде еура.

Задужење по основу новчаних казни износи 232.566 еура, од чега је наплаћено 184.966 еура или 79,53 одсто. Наплата новчаних казни односи се на пореске обвезнике који су прихватили прекршајну одговорност и платили изречене казне у року од 8 дана (умањене за трећину према Закону о прекршајима).

У извјештајном периоду, од 1. маја до 30. јуна код 7 пореских обвезника је изречена мјера привремене забране обављања дјелатности.

Утврђене неправилности односе се на неевидентирање промета роба и услуга на законом прописан начин, неуплаћивање пазара у износу који прелази висину благајничког максимума, непријављивање запослених и обављања дјелатности без опште пореске регистрације.

– Подсјећамо да су издаваоци смјештаја обвезници фискализације, те да ће Пореска управа (ПУ) појачати инспекцијске контроле тих пореских обвезника у овом периоду. Такође, ПУ прати евидентирање промета анализом података из система електронске фискализације, свако наобичајено одступање у систему у евидентирању промета иницираће контролу – наведено је у саопштењу.

Циљ ПУ је унапређење комуникације и јачање односа повјерења са пореским обвезницима који свој допринос могу дати кроз добровољно извршавање пореских обавеза, што подразумијева пријављивање прихода, подношење прописаних пријава и плаћање пореза у прописаним роковима.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here