Учетворостручен годишњи износ за исплату обештећења  власницима одузетих имовинских права

Влада је на данашњој сједници  усвојила Уредбу о утврђивању исплате обештећења бившим власницима одузетих имовинских права у новчаним средствима за 2023. годину.

Наиме, овом Уредбом, омогућено је да се за обештећење бивших власника одузетих имовинских права, а у складу са Законом о буџету за 2023. годину,  исплате средства у износу од 10.050.000 eura  што је четворосутруко више у односу на износе који су, по овом основу, издвајни претходних година.

Ранијих  година, за ову врсту обештећења, опредјељивано је око 2,5 милиона еура, што  представља линеарно око 3% дуга и што би значило да, према таквој динамици, власници своја потраживања, у цјелости, наплате у наредних  30-ак година.

Данашњом одлуком Владе, ова динамика се значајно убрзава и процјена је да би, уколико се такав тренд настави, бивши власници били обештећени у року од око 7 година. Министарство финансија става је да би се, у наредним годинам, ова динамика могла и додатно убрзати.  Будући да је дозвољени максимум до којег је могуће планирати средства за ову намјену у наредним годинама 0,5% БДП-а, то би значило да је процес обештећења, у цјелости, могуће завршити у наредне 3 године.

Успјешно и убрзано окончање овог процеса свакако је један од важних задатака Владе, како са аспекта исправљања дугогодишњих неправди према бившим власницима, тако и у циљу усклађивања са позитивним праксама одговорних и озбиљних земаља свијета, у којима ово питање има битност какву заслужује. Оваквом одлуком Влада  показује спремност да и Црна Гора достигне тај степен одговорности у поштовању једног од основних права, права на имовину, али и одлучност да се све јавне обавезе сервисирају правовремено и у највећој могућој мјери.

Обештећење бившим власницима, исплаћује се у једногодишњим ратама, чија исплата се врши 15. јула сваке године по извршним рјешењима достављеним Фонду за обештећење до 31. децембра претходне године, према расположивости средстава  у Фонду за обештећење, до њихове коначне исплате, док је чланом 5 прописано да Уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Црне Горе“.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here