Преко 70 одсто запослених у Црној Гори ангажовано у услужним дјелатностима

Фото: monstat.org

У првом кварталу ове године у Црној Гори је било 47 400 незапослених, што је удио од 15,5% у укупном броју активног становништва. Број незапослених у односу на претходни квартал је повећан за 9,7%, а у односу на исти квартал претходне године биљежи раст од 0,2%, показују подаци Монстатове анкете о радној снази (Управа за статистику Црне Горе).

Од 306 500 радно активних, запослено је било 259 200 или 84,5%. Број запослених у односу на претходни квартал је повећан за 1,3%, и у односу на исти квартал претходне године биљежи раст од 10,5%.

– Структура запослених лица према секторима дјелатности показује да је чак 77,2% људи запослено у услужним дјелатностима.  У секторима индустрије и грађевинарства ради 18,6% радно активног становништва, док је свега 4,2% запослено у сектору пољопривреде, шумарства и риболова 4,2% – показују подаци.

Становништво ван радне снаге узраста од 15 до 89 година старости чини 191 600 људи. Број становништва ван радне снаге у односу на претходни квартал је смањен за 3,8% и у односу на исти квартал претходне године биљежи пад од 11,7%.

За старосну групу од 15 до 89 година у првом кварталу стопа активности је 61,5%, стопа запослености је 52%, а стопа незапослености 15,5%. Стопа становништва ван радне снаге је 38,5%.

Од укупног броја активног становништва 165 500 или 54% чине мушкарци, а 141.000 или 46% чине жене, док укупан број становништва ван радне снаге чине жене 113.000 или 59%, а мушкарци 78 600 или 41%.

– Од укупног броја запослених 140 200 или 54,1% чине мушкарци, а 119.000 или 45,9% чине жене. АKо говоримо о незапосленима, 25 300 или 53,4% су мушкарци, а 22 100 или 46,6% жене – наводи се у документу.

Највећи број активног становништва чине лица у старосној групи од 25 до 49 година и то 180 100. Старосна група у којој је највећи број становништва ван радне снаге је група од 65 до 89 година, што чини 64 400  лица ван радне снаге.

– Највећи број запослених чине они у старосној групи од 25 до 49 година и то 151 600  запослених. Такође, највећи број незапослених чине они у истој старосној групи, односно 28 500  незапослених – наведено је.

Највеће учешће у образовној структури активног становништва имају они са завршеним средњим образовањем и то 60,6%, затим 33,5% са завршеним вишим или високим образовањем и 5,9% са завршеном основном школом или нижим образовањем.

Највеће учешће у образовној структури становништва ван радне снаге имају особе са завршеним средњим образовањем и то 52,5%, затим 37,8% са завршеном основном школом или ниже, а преосталих 9,7% је са завршеним вишим или високим образовањем, саопштено је из Монстата.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here