У плану изградња новог дистрибутивног цјевовода у Бијелој

Фото: Водовод и канализација ХН

Водовод и канализација Херцег Нови заоочиње изградњу новог дистрибутивног цјевовода у Бијелој како би смањили губитке на мрежи и обезбиједили боље водоснабдијевање  височијих зона Бијеле и Каменара. Биће грађена три крака, радови ће коштати 37 000 еура, а радници јединице за одржавање водоводне мреже ће радове завршити за 15 дана.

Исоитивања мреже и отклањање орооуста резултирало је враћањем 20 до 30 литара воде у секунди у систем, али резултати нису задовољавајући због лошег стања цјевовода.

– Како смо у 2021. години имали највише проблема у дистрибуцији воде ка потрошачима на подручју Каменара и височијих зона у Бијелој, наша пажња је била у највећој мјери усмјерена на рјешавањe проблема у овом дијелу наше Општине. Иницијативе су се односиле на санацију главног диструбитивног челичног цјевовода DN 500mm, реконструкцију дијела водоводне мреже у Бијелој дужине 400m, као и планирање и проналажење локације за изградњу резервоара  у  Каменарима  (у  Јошици). Пошто се ради о санационим радовима на овом челичном цјевоводу у дужини од нешто више од километра и изискује велика новчана улагања која се мјере стотинама хиљада евра, а која за сада нису обезбијеђена, „Водовод“ је пронашао алтернативно техничко рјешење у изградњи новог диструбитивног цијевовода PEHD DN 200mm, који ће служити за снабдијевање потрошача источног дијела Бијеле и Каменара.

Траса новог водоводног диструбитивног система је подијељена у три крака.

– ’’Крак 1’’ у дужини око 35m односи се на изградњу новог цјевовода PEHD DN 200mm, његово спајање са ’’здравим’’ дијелом челичног цјевовода DN 500 mm на позицији постојећег муљног испуста код ’’Coninga’’ и његово прикључење  на  ’’Ductile’’ DN  200 mm цјевовод. Дио трасе пролази кроз већ постојећи пропуст у

магистралном појасу а други дио се полаже у рову дубине 80 cm у слоју пијеска d=10cm.

’’Крак 2’’ је дужине око 300m односи се на коришћење релативно новог већ постојећег ’’Ductile’’ DN 200 mm цјевовода, чија је траса на потезу: од зграда код Поште до главне капије некадашњег ’’Бродоградилишта’’.

’’Крак 3’’ у дужини око 400 m, изградња новог дијела цјевовода од главне капије некадашњег ’’Бродоградилишта’’ до потока Пијавица, тачније до постојећег шахта са ваздушним вентилом на челичном цјевоводу DN 500mm.Траса дијела цјевовода је у трупу локалне саобраћајнице, затим води дијелом корита потока Пијавица и на крају дијелом зелене површине уз магистрални појас. Цијев се полаже у рову дубине 80 cm у слоју пијеска дебљине d=10 cm.

Како објашњавају из Водовода, све радове на изградњи овог цјевовода извела би оператива радна јединица „Одржавања водоводне мреже’’, а у складу са техничким нормативима који се односе на градњу оваквог хидро-грађевинског објекта. Процијењена вриједност инвестиције износи 37000 еура. Према динамичком плану радови ће трaјати двије недjеље (14 дана).

– Ово је у тренутном сагледавању проблема најоптималније и најбоље рјешење за нормално и редовно водоснабдијевање потрошача. Изградња овог цјевовода је дио плана који спроводи ДОО ’’Водовод и канализација’’ везано за смањење губитака на водоводној мрежи и практично су  припрема за  ову туристичку сезону. Растерећење потрошње са резервоара ’’Бијела’’ са којег се сада снабдијевају потрошачи Бијеле и Каменара. Затим, уједначавање притисака у систему, што има за посљедицу мањи број кварова на водоводној мрежи (оптималан притисак 5,5 бара). Постигли бисмо несметану дистрибуцију воде према потрошачима дијела Бијеле и Каменара у случају квара на једном дијелу мреже, као и редовно и несметано водоснабдијевање потрошача Каменара са резервоара ’’Змијице’’ – Зеленика, као и стављање у функцију ’’здравог’’ дијела челичног цјевовода у циљу дистрибуције воде ка потрошачима.

Из Водовода упућују извињење мјештанима Бијеле и моле за разумјевање.

– Радови ће укључивати копање улица, стварање буке и прашине. Надамо се да ће имати разумијевања, као и увијек до сада, јер ћемо овим радовима омогућити бољу дистрибуцију воде за источни дио Бијеле и Каменаре, током љета.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here