Интензивирање активности за успостављање заједничког граничног прелаза Зупци-Ситница

Босна и Херцеговина је исказала спремност да интензивира активности, како би се, сходно закљученом споразуму, створили услови за успостављање заједничке контроле на граничним прелазима Зупци – Ситница, на путном правцу Требиње – Херцег Нови и Клобук – Илино Брдо. То је саопштено на сједници Мјешовите комисије за праћење спровођења Споразума између Владе Црне Горе и Вијећа министара Босне и Херцеговине о граничним прелазима за међународни и погранични саобраћај. Договорене су активности на имплементацији Споразума о измјенама и допунама Споразума између Владе Црне Горе и Вијећа министара БиХ, имајући у виду да је потврђивање, односно ратификација споразума у току, саопштено је из Министарства унутрашњих послова.

Мјешовита комисија донијеће посебну Одлуку о привременој прекатегоризацији граничних прелаза за погранични саобраћај Крстац – Крстац (Никшић – Гацко) и Нудо – Аранђелово (Никшић – Требиње), у периоду од 1. јуна до 1. октобра за вријеме љетње туристичке сезоне, у циљу смањења времена задржавања на осталим граничним прелазима, те поједностављења процедура преласка државне границе свим држављанима страна потписница и држављанима трећих држава, на начин који је регулисан Споразумом о граничним прелазима за међународни саобраћај између Црне Горе и Босне и Херцеговинe. Извршен је обилазак и граничних прелаза Нудо – Аранђелово, на путном правцу Никшић – Грахово – Требиње, на захтјев становништва са овог подручја, у циљу сагледавања оправданости њиховог захтјева за успостављање заједничке граничне контроле са циљем поједностављења процедура преласка државне границе.

Заједничким обиласком микролокације будућег заједничког граничног прелаза између Црне Горе и Босне и Херцеговине, Шћепан Поље – Хум, на путном правцу Плужине – Фоча, констатовано је да је микролокација на Шћепан Пољу – Паклице најкомфорнија, гдје је већ урађена прва фаза овог граничног прелаза. Закљученим Споразумом између Црне Горе и БиХ, гранични прелаз Шћепан Поље – Хум је одређен за међународни друмски путнички и робни саобраћај, међутим, до реконструкције пута Фоча – Шћепан Поље овај гранични прелаз неће бити у пуној функцији.

На састанку је посебна пажња посвећена припремама за љетњу туристичку сезону и у том смислу су договорене активности на усаглашавању промета путника и роба и координацији процедура граничних служби обје државе у циљу убрзања преласка државне границе.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here