У Херцег Новом морска вода одличног квалитета

Резултати анализе квалитета морске воде за 110 локација, коју је Институт за биологију мора спровео у периоду од 30. августа до 03. септембра, показали су да је на 84,5% локација вода била одличног , 9,1% доброг и 6,4% задовољавајућег квалитета.

Ови резултати потврђују да је морска вода на црногорским купалиштима доброг квалитета, тј. да је санитарно исправна, те безбједна за купање и рекреацију. У Херцег Новом узоркована је вода на укупно 21 локацији, од чега је на њих 20 она била одличног, а на 1 доброг квалитета.

Резултати испитивања квалитета морске воде као и подаци о температури мора, температури ваздуха и салинитету за свако појединачно купалиште могу се погледати на посебној апликацији која се налази на Интернет страници www.morskodobro.me која је доступна на нашем и енглеском језику

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here