Током сезоне на приморју обављено 8.128 инспекцијских надзора

Управа за инспекцијске послове

Управа за инспекцијске послове је у периоду од 4. јула до 28. августа спроводила појачани инспекцијски надзор у шест приморских општина. Радна, туристичка, здравствена, санитарна и тржишна инспекција учествовале су у појачаном надзору при чему је око 80 инспектора радило на подручју Улциња, Бара, Будве, Тивта, Котора и Херцег Новог, гдје је обављено 8.128 инспекцијских надзора.

Како је саопштено из Управе, инспекцијским прегледима утврђено је 4.694 неправилности, донијето 1.465 рјешења о њиховом отклањању, а било је 873 указивања на неправилности, што указује на то да су се инспектори водили начелом превентивности и у току појачаног инспекцијског надзора, у ситуацијама гдје је то било могуће.

За почињене прекршаје издато је 6.585 прекршајних налога у укупном износу од 2.844.628,00 еура и поднијета су 42 захтјева за покретање прекршајног поступка подручним Судовима за прекршаје.

Циљ руководства Управе исти је како током сезоне, тако и у осталим периодима године, а то је да се са инспекторима којима покрије што већи терен и да при томе нема селективног приступа, већ се једнообразно поступа са свим субјектима надзора.

Посебна пажња била је посвећена контроли поштовања Закона о раду у дијелу ангажмана малољетних лица. У вези са тим, инспекција рада издала је 168 прекршајних налога у укупном износу од 113.700 еура и поднијела два захтјева за покретање прекршајног поступка и то највећим дијелом због рада без седмичног одмора у трајању од два узастопна дана, гдје је издат 41 прекршајни налог у износу од 42.100 еура, поднијет је један захтјев за покретање прекршајног поступка.

Осим тога, неправилности које су затечене тицале су се: рада ноћу, рада без писане сагласности родитеља, усвојиоца, хранитеља или старатеља, као и рада без налаза надлежног здравственог органа којим се утврђује способност малољетника за обављање послова за које закључује уговор о раду.

О овим активностима и резултатима Управе обавјештен је и Омбудсман који је у претходном периоду такође апеловао да се обрати пажња на малољетна запослена лица и њихова права. На овај начин скренута је посебна пажња свим послодавцима да нема мјеста кршењу Закона о раду и да је брига о запосленим лицима нарочито оним најмлађим обавеза свих.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here