Свјетски je дан борбе против пушења

Коришћење дуванских производа је врло распрострањена појава у свјетској популацији и последњи расположиви подаци показују да у свијету постоји око 1,3 милијарда пушача. При томе, око 28% одраслих Европљана пуши, у односу на 21% пушача, колико се процјењује да их има глобално. Удио пушача у женској популацији Европе упадљиво је већи у односу на глобални просјек, јер подаци показују чак 19 одсто жена користе дуванске производе, наспрам седам одсто колико их има у свијету, саопштено је из Института за јавно здравље.

Последње истраживање о преваленцији пушења, међу припадницима одрасле  популације, старости, од 15 до 64 година, показало је да је, у Црној Гори, дошло до повећања заступљености становника који пуше. Наиме, према подацима из 2012. године, 31% одрасле популације је користило свакодневно дуванске производе, да би се 2017. године показало да је заступљеност пушача у општој популацији повећана на 35,4%, што је значајно више у односу на европску популацију. Наведено истраживање је показало да је, још 17,1% популације некада током живота користило дуванске производе, што значи да је само 47,6% или мање од половине становника током цијелог живота апстинирало од пушења.

Заступљеност пушења у односу на пол, износила је 36,2% међу мушкарцима и 34,5% међу женама, што указује на посебно значајан тренд повећавања ове појаве међу женама. При томе, треба нагласити да је у популацији млађих жена, старости између 15 и 24 година, преваленција већа, за чак 1%, него међу мушкарцима исте старости.

Највећа вриједност преваленције пушења у популацији Црне Горе евидентирана је у популацији старости од 45 до 54 година, а износила је готово 45%. Такође, у овој популационој групи је највише оних који су икада у животу користили дуванске производе.

Преваленција пушења у градској и сеоској популацији се не разликује значајно, а ни степен образовања није ограничавајућа компонента за конзумирање дувана. Највећи број пушача, дневно конзумира између 10 и 20 цигарета, али готово сваки трећи пушач конзумира више од 20 цигарета дневно.

Конзумирање дуванских производа међу младима у Црној Гори, такође биљежи тренд раста, што су потврдила сва предходна истраживања. Наиме, број корисника дуванских производа је значајно повећан и међу петнаестогодишњацима и међу шеснаестогодишњацима, као и онима старости од 15 до 24 године (ово је животна доб када највећи број конзумената почиње са коришћењем дуванских производа). Посебно је повећана заступљеност младих пушача мушког пола и износи око 11% међу петнаестогодишњацима, што је двоструко више у односу на предходно истраживање. Заступљеност међу шеснаестогодишњацима износила је 18%, што је значајно више него у предходном истом истраживању. Код дјевојака се биљежи тенденција повећања након 16-те године  и у 18-ој је била већа него код вршњака мушког пола.

Осим тога, смањена је и старост корисника при првом коришћењу дуванских производа. Испитаници су навели да је изражена доступност дуванских производа у Црној Гори, чиме се објашњава почетак коришћења у раном доби, али и висока преваленција.

Ограничење употребе дуванских производа на јавним мјестима, у Црној Гори, је значајно унапријеђено, али још увијек постоје могућности за побољшање.  Посебно је важно указати да  највећи број младих и сада сматра да се дувански производи веома лако набављају и да су њима доступни, иако је законска забрана продаје дуванских производа малољетницима, на снази.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here