Стварање компетентних помораца од кључне важности

Квалитетно образовање помораца и контрола образовања од изузетне су важности за развој поморског кадра, подизање нивоа квалитета поморске индустрије у цјелини и препознавање црногорског поморца као квалитетног поморца, порука је са округлог стола „Образовање помораца“, одржаног у организацији Поморског факултета Котор у Ректорату Универзитета Црне Горе у Подгорици.

Округли сто је отворио ректор УЦГ проф. др Владимир Божовић изразивши увјерење да ће закључци са дискусије овог округлог стола, који је окупио представнике образовних институција и ресорних министарстава, помораца и струковних поморских удружења, дати конкретне смјернице за унапређење квалитета образовања поморског кадра. При томе је истакао важну улогу коју, у систему образовања, од свог оснивања има Поморски факултет Котор.

Декан Поморског факултета Котор проф. др Шпиро Ивошевић указао је на потребу за интензивнијом системском контролом над образовањем поморског кадра. Он је истакао да је у најави отварање нових институција а ни постојеће немају довољно наставног кадра, те да је, поред контроле, неопходно и успостављање званичне евиденције и статистике о сертификатима и поморцима. Од важности је, указао је, стварање иновативних потенцијала за стварање компетентних помораца и релевантних и признатих диплома.

Директорица Директората за терцијално образовање Министарства просвјете Неда Ојданић представила је образовање помораца у Црној Гори кроз средњошколске и високошколске програме који се реализују у Средњој поморској школи Котор и Средњој стручној школи у Бару, Поморском факултету Котор и приватном Факултету за поморство и туризам у Бару. Навела је и да је Министарство просвјете, у оквиру стручног и цјеложивотног образовања, акредитовало и двије институције које се баве стручним образовањем помораца на радном нивоу, а то су Средња поморска школа Котор и Maritime Academy Kotor. „Образовање помораца захтијева стална додатна усавршавања због развоја нових технологија на бродовима“, указала је Ојданић.

Из Министарства капиталних инвестиција, лучки капетан капетаније Бар Предраг Ратковић, казао је да Министарство стално ради на унапређењу законских и подзаконских аката.

-Конкретно, приступило се изради новог Правилника о врстама звања и овлашћења, условима за стицање звања и издавање овлашћења за чланове посаде брода. Такође, све институције које се баве образовањем помораца у Црној Гори доставиле су одговарајуће потврде о испуњености неопходних услова, навео је Ратковић.

Могућности едукације кроз цјеложивотно образовање, које је значајно за све струке, па и поморску, представила је и проф. др Дијана Вучковић, предсједница Комисије за цјеложивотно учење Универзитета Црне Горе.

Продекан за иновације и развој Поморског факултета Котор проф. др Татијана Длабач подсјетила је да је од новембра прошле године ово трећи округли сто на тему образовања и обука помораца.

-Данашња дискусија и размјена мишљења, конкретно посвећена питањима образовања помораца, од изузетне је важности и због тога што је 1. јуна ступио на снагу чл. 114 Закона о сигурности поморске пловидбе који се тиче образовања помораца и обавеза образовних институција које се баве едукацијом помораца у погледу квалитета и усклађености наставних планова и програма са STCW конвенцијом и IMO моделима курсева, указала је Длабач.

Након исцрпне и конструктивне дискусије, договорено је да ће на основу дискусија и приказаних презентација сумирати заједничке закључке, на основу којих ће бити иницирано покретање поступка измјена и допуна правне регулативе посебно у дијелу контроле квалитета образовања помораца. Учесници су исказали спремност да у том смислу адекватно и благовремено реагују у погледу тражених одговора и дају свој допринос будућим активностима на унапређењу образовања помораца у Црној Гори.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here