СТРАТЕГИЈА ЗАПОШЉАВАЊА: УСПОСТАВИТИ ИНКЛУЗИВНО И ФУНКЦИОНАЛНО ТРЖИШТЕ РАДА

Влада Црне Горе је на данашњој сједници донијела Националну стратегију запошљавања 2021-2025. године, са Акционим планом за 2022. годину, саопштено је из Министарства економског развоја.

Стратешки циљ политике запошљавања до 2025. године односи се на стабилан и одржив раст запослености, који је заснован на једнаким могућностима приступу тржишту рада, достојанственом раду, даљем развоју знања и вјештина и већој социјалној укључености. Визија овог документа је успостављено инклузивно и функционално тржиште рада.

Стратегија дефинише четири оперативна циља од којих је први остваривање раста запослености, улагање у квалитетна и сигурна радна мјеста, кроз унапређење пословног амбијента.

Други оперативни циљ је креирање знања и компетенција за тржиште рада у дигитално доба; овај циљ се односи на унапређење понуде рада и квалификација, адресирајући структурне слабости у систему образовања и обуке,  посебно имајући у виду нови приступ који је заснован на дигитализацији.

Трећи циљ се односи на унапређење положаја незапослених лица на тржишту рада кроз ефикасност услуга и мјера активне политике запошљавања и јачање социјалне укључености и смањење сиромаштва.

Ефикасно функционисање тржишта рада, као четврти циљ ће омогућити потребну флексибилност за послодавце у смислу брзог прилагођавања економским као и промјенама на тржишту рада. При том јако је битно осигурати права запослених и социјалну заштиту, као и здраво и сигурно радно окружење, посебно у условима узрокованим пандемијом Ковид 19. Јачање институција тржишта рада од кључног је значаја за остваривање овог циља.

Како се тржиште рада и грађани Црне Горе сусријећу са вишеструким изазовима, овим оперативним циљевима дефинисани су прави начини како да се изазови претворе у нове прилике за социо-економски развој земље и за индивидуални напредак сваког појединца. Акционим плановима, у оквиру сваке мјере дефинишу се активности које су неопходне за реализацију оперативних циљева, као и јасно додијељене надлежности за све институције/органе који ће имплементирати предвиђене активности. Такође, дефинише се и износ потребних средстава за сваку од активности, гдје је то могуће утврдити.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here