СТРАТЕГИЈА ПРЕДВИЂА ВЕЋИ БРОЈ ДЈЕЦЕ У ВРТИЋИМА, ПРОБЛЕМИ СУ КАПАЦИТЕТ И КАДАР

фото: илустрација

Стратегија раног и предшколског васпитања и образовања у Црној Гори до 2025. године са акционим планом, који је претходног мјесеца усвојила Влада, предвиђа повећање обухвата дјеце у вртићима, унапређење и обезбјеђивање квалитета васпитно-образовног процеса као и шанси за рани развој дјеце из осјетљивих група. Основни проблеми приликом примјене стратегије биће капацитети вртића и недостатак кадра.

Стратешки циљ је обезбјеђивање једнаких шанси за рани развој све дјеце у Црној Гори кроз јачање доступности, квалитета и праведности предшколског васпитања и образовања. Обухват дјеце до 2025. године  требао би бити 60%, умјесто садашњих 52%, објаснила је Тамара Живановић, в.д. директорица ЈПУ „Наша радост“.

Планирано је да обухват дјеце узраста до 3 године буде 30% (28%), а од три до шест са садашњих 77% на 90%. У принципу, труде се да тај број буде као и у земљама Европске уније.

Један од проблема, које такође третира Стратегија, је питање недовољних капацитета вртића, а број дјеце још већи него сада, истиће директорица Живановић.

И сада нам васпитно-образовни рад пати због великог броја дјеце у групама. Они Стратегијом планирају повећање капацитета. За сада је то сигурно општина Подгорица али у наредном периоду ће гледати да по питању капацитета буду обухваћене и остале регије у Црној Гори.

Објашњава да ће у васпитно образовни рад укључити акциони план и стратегију која пружа подршку дјеци из осјетљивих група, односно из једнородитељских породица као и са социјалним или материјалним недостацима.

Директори централне и приморске регије су на заједничком састанку са представницима надлежног Министарства, изнијели проблем недостатка кадра, посебно у ситуацијама попут ковид епидемије.

Ако запослени оде на боловање или у самоизолацију, дођете у ситуацију да немате кога да примите, а онда су они васпитачи и медицинске сестре који раде са дјецом, додатно оптерећени, дуже им је радно вријеме. Буде им надокнађено касније, али недостатак кадра нам отежава организацију рада и васпитно образовног процеса. Тражили смо и приправнике и надам се да ће их бити ове године. 

План о запошљавању новог кадра мора бити прављен на нивоу државних инстанци, објашњава Живановић.

-Када неко тек изађе са факултета, мора му се ријешити проблем путовања до посла, становања, а то ми као директори не можемо обезбједити јер изискује додатна финансијска средстав која немамо.

Стратегија планира и развој квалитета васпитно образовног рада, што ће бити остварено обучавањем кадра.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here