Спора легализација бесправних објеката

У Херцег Новом се мјесечно легализују два до три бесправна објекта, односно око 30 на годишњем нивоу. На динамику, која стагнира у протекле двије године, највише утиче неважећа планска документација.

Недостатак планске документације разлог је за прекид поступака по захтјевима за легализацију неформално саграђених објеката. У Секретаријату за просторно планирање и изградњу убрзање процеса очекују тек након измјена Закона о планирању простора, а потом и усвајања измјена Просторног урбанистичког плана, казао је за РТЦГ секретар овог ресора Владислав Велаш.

-Разлози су само законско рјешење и, нажалост, неважећа планска документација у Херцег Новом, пошто је неко једног дана само избрисао педесетак важећих планова и рекао – „то више не важи“, у међувремену је врло мало планова донијето и да би се сам тај поступак убрзао потребна је прије свега измјена закона, а након тога усвајање измјена ПУП-а и тек онда можемо очекивати нешто већи број легализација.

Само они објекти који се налазе на орто-фото снимку, односно они саграђени прије 2018. године, у складу са важећим смјерницама, биће легализовани.

-Те који су рађени послије 2018. године не треба ни помињати, и заиста такве објекте не треба ни легализовати. Свима који су радили прије 2018. године, опет треба дати шансу. Ево, видјели смо недавно и ово рушење у Подгорици, све је прилично неспретно урађено и изведено, тако да треба дати шансу да се што већи број објеката легализује. Наравно и ту треба бити прецизан и не дати могућност на јавним инфраструктурним коридорима, у неким заштићеним зонама и дијеловима, ту заиста треба заузети нулту толеранцију, а у овим осталим дијеловима дати могућност легализације.

Помоћни објекти који су по закону у функцији сталног објекта, а ријеч је о типовима 1, 2 и 3, такође могу бити легализовани.

-И они морају да буду у складу или са планским документом или у складу са одлуком, тако да се и ту морају поштовати смјернице које су дефинисане или Планом за привремене односно помоћне објекте, или нашом Одлуком која дефинише постављање односно грађење привремених објеката. Може се само потпорни зид радити на граници, а сви остали објекти морају да буду бар метар и по помјерени у односу на границу. Ако је то испоштовано, нема сумње да се такав објекат може легализовати.

Одбијање је посљедица непотпуне документације, објашњава Велаш, а усљед неуклапања објекта у плански документ, доносе решење о прекиду поступка до измјене Закона или Плана, након чега се стварају услови за наставак поступка.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here