Синдикална потрошачка корпа за три мјесеца 1900 еура

Центар за едукацију, информисање и синдикална истраживања утврдио је синдикалну потрошачку корпу (СПК) за први квартал 2024. године. Укупна вриједност СПК за период јануар-март 2024. године износи 1 900 еура, наведено је у саопштењу

У поређењу са претходним кварталом, односно четвртим кварталом 2023. године (октобар-децембар 2023), синдикална потрошачка корпа забиљежила је раст у износу од 50 еура, односно око 3%.

Од укупно десет категорија трошкова које су дефинисане Методологијом за израду СПК-а, у овом кварталу забиљежен је раст у оквиру четири категорије трошкова и то: прехрамбених производа – 4,31%,  текућег одржавања домаћинства – 5,00%, становања и комуналија – 6,82%, и набавке производа за личну хигијену и његу здравља – 3,85%.

Прикупљањем нових цијена из три највећа трговинска ланца у Црној Гори утврђено је да издатак за прехрамбене производе у првом кварталу 2024. године износи 605 еура. Ово је износ који је потребан четворочланој породици да задовољи потребе за храном и пићем на мјесечном нивоу, односно да обезбиједи адекватан унос калорија за сва четири члана домаћинства који имају умјерену физичку активност на дневном нивоу. У поређењу са претходним кварталом, дошло је до повећања у износу од 25 еура.

Производи које домаћинство набавља у оквиру текућег одржавања истог поскупили су за 5 еура па у укупном износу за овај квартал чине издатак од 105 еура на мјесечном нивоу.

Ситуација је иста када говоримо о категорији трошкова набавке производа за личну хигијену и његу здравља у оквиру које је евидентирано повећање од такође 5 еура на мјесечном нивоу, па тако ова категорија трошкова износи 135 еура.

Раст наведених трошкова резултат је укидања акције Министарства економског развоја и туризма “СТОП ИНФЛАЦИЈИ 100+” која је имала за циљ ублажавање инфлације и заштиту грађана од поскупљења. Како је поменута акција престала да важи 1. јануара 2024. године, дошло је до повећања наведених категорија трошкова СПК-а, с обзиром да исти датум означава и почетак референтног периода за рачунање нове СПК, односно СПК за И квартал ове године.

Како се прво тромјесечје 2024. године одликовало појачаном потрошњом електричне енергије с обзиром на потребу гријања домаћинстава у зимском периоду, те како је дошло и до поскупљења услуга водоснабдијевања, трошкови становања и комуналија у овом периоду износе 235 еура на мјесечном нивоу што представља увећање од 15 еура.

Осталих шест категорија трошкова СПК-а нијесу забиљежиле промјене у односу на претходни квартал.

Методологија за израду СПК-а базирана је на упоредним искуствима и анализама синдиката из окружења, чије су потребе и начин живота слични куповним навикама потрошача у Црној Гори. Приликом утврђивања методологије коришћени су упоредни подаци са бројних међународних сајтова који се баве статистиком и анализом потреба потрошача у Европи и свијету, а водило се рачуна да се задовоље релевантни међународни стандарди. Консултације са стручном јавношћу и рад на терену у циљу прикупљања тачних података о различитим врстама трошкова домаћинства биле су неопходан сегмент и упориште приликом припреме методологије и израде СПК-а.

СПК обухвата трошкове живота четворочланог домаћинства – двоје одраслих и двоје дјеце школског узраста, односно једног/е десетогодишњака/киње који/а похађа основну школу и једног/е петнаестогодишњака/киње који/а похађа средњу школу.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here