Регионални водовод реализоваће пројекте значајне за развој туризма и грађане

Регионални водовод је у овој години планирао активности које је могуће спровести и неопходно реализовати, а који су од огромног значаја за грађане и развој туризма. Ипак, спровођење је уско повезано са активностима бројних релевантних субјеката, посебно оних који су везани за област водних политика, наведено је у саопштењу предсједника Одбора директора Регионалног водовода Зорана Лакушића.

Озбиљност и сложеност ситуације која пријети да угрози уредно снабдијевање Црногорског приморја водом, а самим тим и туризам као стратешку грану црногорске привреде и покретач њеног развоја, захтијевају пуну мобилност, координацију и одговоран однос надлежних субјеката у области водних политика, као и саме државе Црне Горе.

У претходном периоду, поред великих изазова у пословању, Регионални водовод је наставио да спроводи развојне активности. Највећи дио активности је реализован сходно планираној динамици, али је дио њих одлаган због немогућности обезбјеђења урбанистичко-техничких услова, различитих административних предуслова за почетак активности итд..

Посебно ће, како наводи Лакушић, у наредном периоду бити посвећена пажња изградњи постројења за пречишћавање воде. На основу научних студија, а у вези изадшношћу изворишта „Боље Сестре“, у периоду јул – септембар, као посљедица нелегалне експлоатације шљунка и пијеска у кориту ријеке Мораче, указана је потреба за обезбјеђивањем додатне количине воде током туристичке сезоне. У том смислу, постоји потреба за изградњом постројења за пречишћавање воде из језера у непосредној близини водоизворишта, која је приближног квалитета као у изворишту. Изградња постројења за пречишћавање воде је предвиђена као прелазно рјешење за обезбјеђење додатних количина воде неопходних у наредним годинама док се не изнађу, односно реализују дугорочна рјешења са санацијом корита ријеке Мораче.

Изградњом постројења требало би да се обезбиједе додатне количине воде, уз вођење рачуна да постројење буде дио рјешења којим треба да се обезбиједи дугорочна одрживост водоснабдијевања. Постројење капацитета од 500 l/s би се инсталирало у постојећој хали на изворишту „Боље Сестре“, која је у ранијем периоду изграђена за ову намјену.

За потребе изградње стационарног постројења обезбијеђена су средства у износу од 577.000 еура док, ће се преостали износ до 5.000.000 €, потребан за завршетак пројекта, обезбиједити у току године из кредитних средстава и/или подршком Владе Црне Горе.

Дио недостајуће количине воде ће се обезбиједити изградњом привремене уставе у кориту ријеке Мораче. На основу препорука Техно-економске студије и резултата спроведеног експеримента са привременом уставом 2023. године, а у циљу повећања издашности изворишта „Боље Сестре“, и у току 2024. године планира се изградња привремене пјешчане уставе.

Регионални водовод интензивно ради на изградњи цјевовода на дионици Ластва Грбаљска – Тиват и у овој години. Овај пројекат се реализује у склопу друге фазе изградње Регионалног водоводног система, којом је предвиђено повећање капацитета РВС-а са садашњих 340 l/s на 750 l/s, чиме ће се задовољити будућа потреба за водом из РВС-а општина Тиват, Котор и Херцег Нови. Изградња цјевовода на дионици Ластва Грбаљска планирана је и ради се у склопу изградње булевара на потезу Јаз -Тиват.

Динамика извођења радова на изградњи цјевовода је уско везана за динамику изградње саобраћајнице, па у том смислу треба очекивати да ће се 14 км цјевовода изградити у периоду од 24 мјесеца након почетка извођења радова. На појединим дионицама, дужине до 1 км, извршиће се измијештање постојећег цјевовода РВС, како би се омогућило пројектовано проширење саобраћајнице.

Вриједност уговорених радова изградње цјевовода, дужине 14 km, износи 8.774.000,00 еура, која ће се финансирати из кредита који је Регионалном водоводу обезбиједила Европска банка за обнову и развој.

-Узимајући у обзир висока издвајања за електричну енергију, у циљу функционисања система водоснабдијевања, планира се почетак пројекта уградње фото-напонских ћелија на објектима РВЦП-а, како би се дао допринос заштити животне средине и оптимизацији трошкове. За потребе овог пројекта израђена је „Студија изводљивости рјешења за енергетску ефикасност и коришћење обновљивих извора енергије у компанији Регионални водовод Црногорско приморје (РВЦП)“. За потребе Регионалног водовода, Европска банка за обнову и развој је из средстава гранта финансирала израду Студије оправданости за изградњу капацитета за производњу електричне енергије из обновљивих извора у оквиру постојећих инфраструктурних ресурса. За потребе смањења трошкова електричне енергије током ове године ће се наставити са започетим разговорима са ЕПЦГ по питању изградње соларних електрана на објектима РВС.

Због безбједности изворишта Боље Сестре, у току ове године, спровешће се активности на изради Пројекта за наткривање изворишта. Како би обезбиједило средства за реализацију овог пројекта, Друштво ће аплицирати код ИПА фондова. Пошто не постоји могућност изградње ИИИ фазе развоја РВС за што су у начелу договорена средства за финансирање са ЕБРД, то је Одбор директора предложио Влади Црне Горе да се та средства преусмјере за реализацију капиталних пројекта у нашем Друштву, те ће се током ове године идентификовати и имплементирати активности усмјерене ка имплементацији наведених капиталних пројеката.

Увјерени смо да ће, уз директне подршке Министарства туризма, екологије, одрживог развоја и развоја сјевера, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за воде и Владе Црне Горе, успјети да ријешимо наведене проблеме и изазове. Циљ је осигурати успјешно снабдијевање Црногорског приморја неопходном количином воде не само у 2024. години већ и у наредним годинама. Трудићемо се да уложимо максималне напоре, у очекивању партнерског приступа свих надлежних субјеката, односно државних органа и институција, наведено је у саопштењу.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here