Расписан Јавни конкурс за расподјелу средстава за финансирање пројеката НВО

Зграда Општине Херцег Нови

Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама расписује Јавни конкурс за расподјелу средстава из Буџета Општине Херцег Нови за пројекте невладиних организација у 2024. години.

Позивају невладине организације регистроване у Црној Гори са сједиштем у општини Херцег Нови, које су регистроване до дана објављивања овог конкурса, да доставе пријаве. Конкурсом се финансирају пројекти који се реализују на територији општине Херцег Нови, а укупан износ средстава предвиђен Буџетом Општине Херцег Нови за ову намјену у 2024. години износи 70.000 еура.

Средства се расподјељују првенствено невладиним организацијама за подршку пројектима и програмима који се односе на области: подстицање и развој привредних дјелатности (туризам, занатство, стари и ријетки занати, задругарство и др);  Екологија, заштита животне средине и здравље грађана, те програми за предшколску и школску дјецу, као ипрограми за омладину; Социјално – хуманитарне активности (подршка социјално угроженим грађанима, подршка старим и особама са инвалидитетом, подршка особама ометеним у развоју и др.); Културна баштина, његовање историјских тековина и други садржаји који доприносе убрзаном развоју општине Херцег Нови и афирмацији грађанског активизма.

Средства се одобравају само за пројекте који трају у оквиру године за коју се расписује конкурс, закључно са 31. децембром те године. Конкурс за расподјелу средстава је отворен 30 дана од дана објављивања у дневном листу и на интернет страници Општине.

Пријава на Конкурс се подноси у прописаној форми, на обрасцима који се могу преузети са интернет странице Општине. Пријава се подноси Комисији за расподјелу средстава НВО и доставља у затвореној коверти на Грађански биро општине Херцег Нови, на шалтеру Секретаријата за друштвене дјелатности и међународну сарадњу.

Комисија обавља расподјелу средстава на основу пројекта који уз пријаву на конкурс подноси НВО, цијенећи критеријуме прописане чланом 26. Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама (“Службени лист ЦГ – општински прописи”, бр. 003/24).

Подносоци пријаве којима је потребан образац у wорду, могу контактирати надлежне на sport.nvo@hercegnovi.me.

https://hercegnovi.me/sr/1234/sekretarijat-za-drustvene-djelatnosti-i-sport/vijesti-drustvene/1647-2024-5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here