Просјечна зарада у јануару 819 еура

Foto: Ilustracija

Према подацима Монстата просјечна зарада без пореза и доприноса у јануару је износила 819 еура и  била је 0,6 одсто већа у односу на прошлогодишњи децембар.

Просјечна нето зарада у јануару је у односу на исти мјесец прошле године порасла 8,2 одсто. Просјечна бруто зарада у јануару износила је 1 020 еура.

Ако се има у виду да су потрошачке цијене у јануару у односу на децембар прошле године забиљежиле раст од 0,5 одсто произилази да су реалне зараде за исти период порасле 0,1 одсто, наводи се у саопштењу Монстата.

Просјечне зараде без пореза и доприноса у јануару су у односу на претходни мјесец порасле у секторима снабдјевање водом, управљање отпадним водама, контролисање процеса, уклањање отпада и сличне активности 4,4 одсто, остале услужне дјелатности 3,9 одсто, прерађивачка индустрија 3,2 одсто, трговина на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала три одсто, пословање некретнинама 2,9 одсто, стручне, научне и техничке дјелатности 1,5 одсто, здравствена и социјална заштита 1,1 одсто, услуге смјештаја и исхране 0,7 одсто, административне и помоћне услужне дјелатности 0,3 одсто, информисање и комуникације 0,2 одсто и саобраћај и складиштење 0,1 одсто.

Пад просјечне зараде без пореза и доприноса у јануару је у односу на претходни мјесец забиљежен у секторима грађевинарство 3,3 одсто, државна управа и одбрана: обавезно социјално осигурање 1,1 одсто, финансијске дјелатности и дјелатност осигурања 0,9 одсто, снабдјевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација 0,8 одсто, образовање 0,4 одсто, вађење руда и камена 0,3 одсто, пољопривреда, шумарство и рибарство 0,1 одсто и умјетничке забавне и рекреативне дјелатности 0,1 одсто, наведено је из Монстата.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here