Пресуда за хотел Плажа Зеленика неправоснажна, биће уложена жалба

Неправоснажном пресудом Основног суда у Херцег Новом, предсједница суда – судија Весна Газдић одлучила је да усвоји тужбени захтјев тужиоца Општине Центар Сарајево и досуди право коришћења на непокретностима,  стари Хотел Плажа у Зеленици. Тужилац ће стечено право коришћења уписати код  надлежне Управе за катастар и државну имовину ЦГ, у року од 15 дана од дана правоснажности пресуде. До сада, по важећем листу непокретности, ова непокретност је била уписана као својина Државе Црне Горе.

У образложењу пресуде је наведено између осталог да је Уговор о преносу права коришћења, управљања и својине између Општине Херцег Нови и Општине Центар Сарајево потписан  у марту 1960. године а право коришћења на хотелу Плажа у Зеленици  Општина Центар Сарајево  стекла даном уписа тог права у земљишним књигама, односно 1972. године.

Газдић наводи да не треба занемарити чињеницу да је тужилац од закључења уговора био у посједу предметних непокретности све до 1992. године, тј. до почетка ратних сукоба у Босни и Херцеговини, да је у земљишним књигама био уписан као корисник спорних непокретности све до 1996 – 1997. године, када је, без правног основа, извршено брисање тужиоца и извршен упис права својине на Црну Гору.

Вукашин Шимрак, адвокат и правни заступник Општине Центар Сарајево казао је да суд није имао тежак задатак у овом поступку јер већ постоји пресуда Врховног суда којом се Општина Центар Сарајево враћа у посјед и утврђује слободно располагање некретнином.

Адвокат Вукашин Шимрак

-Шта значи слободно располагање некретнином? Суштински то је својина. Међутим, приликом подношења те тужбе од стране правобранилаштва Општине Центар Сарајево у петитуму тужбе изостала је чинидба за упис па Управа за некретнине није дозволила упис по таквој одлуци. Због тога смо били принуђени да поднесемо овај тужбени захтјев који је прије неколико дана усвојен. Очекујемо да ће на ту пресуду бити изјављена жалба и требало би очекивати за неких пола године до годину да се Општина Центар Сарајево и формално упише, казао је Шимрак.

Рок за подношење жалбе на пресуду ОСХН је 15 дана.

Адвокат Саша Вујовић,  правни заступник др Золтана Мађара, једног од чланова породице Мађар којима је 1948. хотел национализован, није желио да коментарише неправоснажну пресуду али је изнио  став да Општина Центар Сарајево није могла да стекне право својине на овој непокретности.

Адвокат Саша Вујовић

-Они имају два купопродајна уговора са истим датумом између општина Херцег Нови и Центар Сарајево. Оба су истог датума а различите садржине и ми сматрамо да ОХН тада није била власник. С обзиром на то да је хотел национализован 1948. године постаје општенародна имовина и титулар је држава и до 1972. године општина се није уписала у земљишне књиге а када се уписала одмах се уписла и Општина Сарајево. Ми сматрамо да је тај упис незаконит, чак сматрамо да они нису могли стећи право својине јер како су моје колеге Драган и Стеван Лепетић, који су претходно заступали Золтана Мађара у овом поступку, пронашли доказе, увидом у буџетску књигу ОХН из 1960. године, да купопродајна цијена није плаћена иако је била обавеза да се исплати у року од три мјесеца од потписивања уговора.  Зато сматрамо, с обзиром на то да није било наплате, они нису могли стећи право коришћења које се конвертује у право својине, него право обичног коришћења које им је признао Врховни  суд дајући им посјед 2017. године, казао је Вујовић.

Даље објашњава да 1992. када се формирао катастар, они су уписали Општину Центар Сарајево као власника хотела.

-Међутим дошло је до уписа државе ЦГ који није био законит из разлога што је урађен на основу једног правилника објављеног у Сл. листу као строго повјерљивим а једно од основних правних начела да прописи који нису јавно познати не могу да обавезују. У том пропису је писало да се имовина правних лица из бивших Ју република брише и уписује државе док се не ријеши ко ће бити сукцесор те имовине, објаснио је Вујовић.

Суд је, наведено је у образложењу предсједнице Весне Газдић, такође цијенио наводе тужене да је предметно земљиште морска обала и не може бити приватна својина, али је нашао да су исти неосновани.

Хотел Плажа Зеленика

– Врховни суд Црне Горе је утврдио начелни правни став 2020. године да власници земљишта које је законом проглашено морским добром, а који су право својине стекли на правно ваљан начин до дана ступања на снагу Закона о морском добру и њихови правни сљедбеници задржавају право својине до његовог изузимања и исплате накнаде по прописима о експропријацији, а да се држава може укњижити као власник земљишта које је законом проглашено морским добром након што дотадашњем власнику исплати накнаду у складу са Законом о експропријацији, образлажу из Суда.

Истичу да се ради о спору са међународним елементом, да је тужилац из  БиХ, да је било велико интересовање јавности, што због значаја које има стари Хотел Плажа Зеленика за град Херцег Нови, што због процијењене вриједности предмета спора на износ од 5.000 000  еура.

-Тужба је поднијета 17. октобра 2022. године, тако да је предсједница суда цијенећи све напријед наведено предузимала све процесне радње да се овај предмет што прије оконча.

Газдић напомиње да је ријеч о неправоснажној пресуди, на коју ће бити жалби, а да ће уложити жалбу  потврдио је и правни заступник Золтана Мађара, Саша Вујовић.

Хотел у Зеленици,  први туристички хотел у Црној Гори, односно на јужном Јадрану,
изградио је др Антал Мађар 1903. године, а објекат је 1948. године национализован. Породица Мађар водила је поступак за враћање имовине одмах по усвајању Закона о праведној реституцији, а од 2007. нашла се и као умјешач у судском поступку по тужби општине Центар Сарајево против Државе Црне Горе у настојању да врати одузету имовину.

3 COMMENTS

  1. Citajuci tekst, laicki, OHNovi je fiktivno prepisala hotel na sebe i fiktivno ga prodala OCSarajevo, sto se vidi iz toga da su upisani sa pravom koristenja a ne kao vlasnici. Ustvari su im ga iznajmili da ne zvrlji, kao sto su sad Mamulu. I sta ce biti sa Mamulom kad istekne zakup?
    A pravi vlasnik je onaj ko ga je izgradio, a nije ga prodao

  2. Ovo ke strasna sramota da pored zivih vlasnika mi hotel sa tako znacajnom istorijom poklanjamo stranoj drzavi BiH.Oteto je kao i mojim precima ,ovo je stvarno sramota i ogroman gubitak za nasu Opstinu.Zar ne postoji mogucnost da se najstariji hotel na Jadranu zastiti kao spomenik od znacaja za drzavu Crnu Goru.

  3. Bruka je i sramota da se nesto, sto je jedna.porodica stvorila, poklanja prevarama nekakvoj opstini sarajevo. Ali da se ne zaboravi, oteto je prokleto !!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here