Предложите кандидате за израду ЛАП за социјалну инклузију Рома и Египћана

Општина Херцег Нови објавила је Јавни позив за организације цивилног друштва које се баве питањима интеграције Рома и Египћана да предложе своје кандидате за чланове радне групе која ће израдити нацрт Локалног акционог плана за социјалну инклузију Рома и Египћана у Општини Херцег Нови за период 2024–2028 год.

Предлог са пратећом документацијом се доставља путем поште на адресу: Општине Херцег Нови, Секретаријат за локалну самоуправу, Трг Маршала Тита бр 2, поштом или непосредном предајом на шалтер грађанског бироа Општине са назнаком “ Предлог за представника невладине организације у радној групи за израду Нацрта локалног акционог плана за социјалну инклузију Рома и Египћана за Општину Херцег Нови за период од 2024. до 2028. године.

Јавни позив објављен је на сајту Општине Херцег Нови.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here