ПРЕДЛОЖЕНА ИЗМЈЕНА ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА СТИЦАЊЕ ЦРНОГОРСКОГ ДРЖАВЉАНСТВА

470

Влада Црне Горе је, на јучерашњој сједници, предложила да се приступи измјени Одлуке о критеријумима за утврђивање услова за стицање црногорског држављанства, и да се услов непрекидног боравка дефинише тако да се у исти урачунава и период привременог боравка, уз стални боравак који се добија на основу привременог.

Предлог за измјену одлуке донијели су након усвајања информације о резултатима спроведене анализе законодавног оквира и судске праксе у вези са црногорским држављанством. У информацији су презентовани кључни налази који проистичу из анализе законодавног оквира и судске праксе коју је обавило Министарство унутрашњих послова ради рјешавања питања стицања црногорског држављанства које је ова Влада себи задала као један од циљева, односно да се олакша пријем у црногорско држављанство који се, опет, неће косити са неким основним постулатима, али ни занемаривати потребу за рјешавањем статуса одређене категорије лица.

Влада се упознала са резултатима спроведене анализе, како би се изнашло оптимално рјешење које ће, прије свега, да одликује праведност и неселективност. Будући да је Законом о црногорском држављанству регулисано да се Одлуком о критеријумима за утврђивање услова за стицање црногорског држављанства пријемом прецизно прописују ови критеријуми, указано је на проблематичност конкретне одредбе са аспекта њене примјене у пракси и предложено је да се приступи измјени Одлуке, а што би подразумијевало да се услов непрекидног боравка дефинише тако да се у исти урачунава и периоод привременог боравка, уз стални боравак који се добија на основу овог привременог. Оцијењено је да би се предложеном измјеном ријешио статус немалог броја грађана који живе, привређују, плаћају порезе, и који су свој живот везали за ову земљу, а усљед овако дефинисаних услова нису још увијек успјели да стекну црногорско држављанство.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here