ОДЈАВА ПРЕБИВАЛИШТА УСКОРО ОБАВЕЗА А НЕ СТВАР ИЗБОРА

297

Влада Црне Горе усвојила је информацију о планираним измјенама и допунама Закона о регистрима пребивалишта и боравишта, у циљу уређења бирачког списка и враћања повјерења грађана у бирачки процес. Једна од кључних измјена је да се укида досадашња могућност одјаве пребивалишта и мјења у обавезу за све оне грађане који живе, привређују, односно настањени су у иностранству са намјером да управо тамо и остану.

Тим поводом, Министарство унутрашњих послова сачинило је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о регистрима пребивалишта и боравишта који ће бити упућен на јавну расправу.

Истиче се да је до предложених измјена и допуна Закона довела чињеница да само уређено пребивалиште значи тачан и прецизан бирачки списак. Наиме, Уставом Црне Горе, чланом 45, прописано је да право да бира и да буде биран има држављанин Црне Горе који је навршио 18 година живота и има најмање двије године пребивалишта у Црној Гори.

Као један од кључних проблема који је и извор неповјерења у бирачки процес констатована је чињеница да бирачко право користе црногорски држављани који у суштини имају фиктивно пребивалиште тј. пријављено и никад одјављено пребивалиште у Црној Гори, а живе, привређују, односно настањени су у иностранству са намјером да управо тамо и остану, као и да ова лица немају обавезу да одјаве пребивалиште, већ је то остављено као могућност прописана Законом о регистрима пребивалишта и боравишта. Министарство унутрашњих послова је формирало радну групу за израду измјена и допуна овог закона и приступило изради самог акта којим је могућност одјаве пребивалишта измијењена у обавезу. Такође, како би се створило једно одрживо рјешење, те заокружила ова законодавна цјелина, предложене су и друге интервенције на текст важећег Закона.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here