Поновљен позив за закуп пристаништа и привезишта

Илустрација

Јавно предузеће за управљање морским добром поновило је позив за давање у закуп пристаништа и привезишта, преноси портал eКапија. Предмет овог позива је закуп плутајућих привремених објеката у складу са Измјенама и допунама програма привремених објеката у зони морског добра у општинама Херцег Нови, Котор и Тиват за 2019 – 2023. годину.

Цијене годишњег закупа се крећу од најјефтнијег Баошића од 1.250 еура до најскупљег на Жањицу и Крашићима од 10.000 еура без ПДВ-а.

– Локације су понуђене у закуп без постављених објеката и инфраструктурне опремљености. Локацијама се приступа преко постојећих стаза и приступних комуникација, а изузетно уколико се приступна стаза налази на приватној парцели изабрани понуђач је дужан да за коришћење исте обезбиједи сагласност власника – појашњено је у поновљеном позиву.

Уговори се закључују за текућу годину до  31. децембра, уз могућност годишњег продужења за период од једне године, односно до 31. децембра 2023. године.

Пријаве је могуће доставити до 30. августа.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here