Морска вода у Херцег Новом одличнoг квалитета на 15 локација

Резултати анализе квалитета морске воде за 21 локацију у Херцег показали су да је на њих 15 она била одличног, а на 6 доброг квалитета, саопштено је из Морског добра.

Институт за биологију мора, у периоду од 16. до 19. августа ове године, спровео је анализу на 110 локација. Резултати су показали да је на 80,0% локација морска вода била одличног квалитета, на 13,6% локација доброг, док је на 6,4% локација вода била задовољавајућег квалитета.

Ови резултати потврђују да је морска вода на црногорским купалиштима доброг квалитета, тј. да је санитарно исправна, те безбједна за купање и рекреацију. Класификација вода за купање у оквиру овогодишњег Програма праћења санитарног квалитета морске воде врши се у складу са чланом 8 Правилника о начину и роковима за спровођење мјера обезбјеђивања очувања, заштите и побољшања квалитета воде за купање, којим се воде за купање класификују као: „одличне“, „добре“, „задовољавајуће“ и „лоше“.

Резултати испитивања квалитета морске воде као и подаци о температури мора, температури ваздуха и салинитету за свако појединачно купалиште могу се погледати на посебној апликацији која се налази на Интернет страници www.morskodobro.me која је доступна на црногорском и енглеском језику.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here