Почела израда акустичке студије за Боку

Три бокељске општине Тиват, Котор и Херцег Нови отпочињу ангажовање на изради јединствене Студије акустичности система јавног узбуњивања за територију Боке Которске у сарадњи са сертификованим предузећем “Тесла системи”.

Презентација почетних активности на изради Студије одржана јеу Општини Тиват, у присуству представника надлежних органа локалних управа поменутих општина. Присутни су били и представници Директората за зашиту и спашавање, Министарства унутрашњих послова. Рок за израду Студије је два мјесеца.

Израда студије, између осталог подразумијева мјерење капацитета тренутно оперативних сирена, као и анализу потреба постављања нових на територији Боке, посебно узимајући у обзир густину насељености, буку, конфигурацију терена и многобројне друге факторе. Служба заштите и спашавања Општине Тиват ангажована је на терену, како би тиму за израду Студије били достављени валидни и егзактни подаци.

Обавеза израде акустичке студије прописана је Законом о заштити и спашавању, предвиђена је Стратегијом за заштиту и спашавање 2019-2024, и први је корак ка новом свеобухватном систему узбуњивања у Боки.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here