По рјешењу Вишег суда непокретности болнице Мељине у рукама Управе за катастар и државну имовину

Управа за катастар и државну имовину обавијестила је у петак стечајног управника Приватне здравствене установе Општа болница Мељине да треба да им преда на управљање непокретности које су у власништву болнице, саопштено је Вијестима из Управе, којом руководи Коча Ђуришић.

Захтјев је, према потврђеним информацијама, послат у складу са рјешењем подгоричког Вишег суда и закључком Владе од прошле седмице.

– Задужује се Управа за катастар и државну имовину да у складу са рјешењем Вишег суда у Подгорици Кри-С бр.4/19 од 9. 9. 2019. године изврши преузимање на управљање непокретности у власништву ПЗУ Општа болница Мељине из ЛН бр.3124 КО Топла. Управа ће непокретности након преузимања на управљање уступити Министартсву здравља, у складу са одредбом 53, став 1, тачка 6 Закона о одузимању имовинске користи стечене криминалном дјелатношћу, стоји у закључку Владе, који је означен степеном тајности интерно.

Према закључку Владе од 8. децембра, у који су Вијести имале увид, Министарство финансија је задужено да, у сарадњи са Фондом за здравствено осигурање, обезбиједи финансијска средства за функционисање Опште болнице Мељине.

Како је наведено у документу, ПЗУ Општа болница Мељине је приватна установа у стечају и подложна је искључиво Закону о стечају, који ни у једном дијелу не уређује јавни интерес. Одредбом члана 62 став 1 цитираног закона, прописано је да надлежни орган може имовинску корист за коју је одређена привремена мјера обезбјеђења из члана 19 став 1 тачка 1 (привремена мјера забране располагања и коришћења) овог закона, дати у закуп или повјерити на управљање лицу које није повезано са имаоцем, државним органима и органима локалне самоуправе, правним лицима која врше јавна овлашћења, хуманитарним и невладиним организацијама или другим правним субјектима. Овом одредбом је Управи за катастар и државну имовину дато право да исту имовину преузме и њом даље управља појашњено је у информацији.

Према документу, у конкретном је испуњен услов за преузимање предметних објеката болнице, а након што Управа записнички преузме предметну имовину, исту уступи Министарству здравља које ће након тога предузети неопходне радње у циљу организовања здравствене заштите за регион Херцег Новог.

У појашњењу поступајућег специјалног тужиоца, како преносе Вијести, стоји да посљедице отварања стечајног поступка не утичу на примјену Закона о одузимању имовинске користи стечене криминалном дјелатношћу, а чл. 53 дефинише да управљање одузетом имовинском користи обухвата извршавање привремених мјера обезбјеђења одређених у складу са Законом о одузимању имовинске користи стечене криминалном дјелатношћу, односно Закоником о кривичном поступку.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here