Основана Комора пореских савјетника

Фото: Министарство финансија

Конститутивном сједницом на којој су једногласно донијете Одлука о оснивању, Статут и Пословник о раду, а коју је сазвао министар финансија Александар Дамјановић, основана је Комора пореских савјетника.

Како је саопштено из Министарства финансија, оснивањем Коморе у црногорски систем по први пут уведено професионално тијело са широким ингеренцијама у погледу креирања и усмјеравања пореске политике, како са аспекта снажења ефикасности у свакодневном поступању, тако и у домену савјетодавне односно едукативне улоге.

Честитајући оснивање члановима Коморе, министар је изразио задовољство да је након дугогодишњих припрема које су отпочеле усвајањем Закона о пореским савјетницима прије 16 година, и спроведеном лиценцирању професионалаца из области пореске политике, формирано тијело чији ће рад бити фокусиран на снажење можда најважнијег аспекта у области економске политике, а који се односи управо на успостављање конкурентног, стабилног и одрживог пореског система.

Дањановић је увјерен да ће порески савјетници поступати у складу са принципима највећих етичких и професионалних стандарда, и очекује да ефекти рада Коморе буду у функцији унапређења укупних пословних процеса и у интересу прије свега грађана и привреде, односно државе Црне Горе.

Комора пореских савјетника, у наставку конститутивне сједнице, наставила је са изборном сједницом, са циљем да се већ од самог почетка рада успостави принцип ажурног и ефикасног доношења одговарајућих одлука.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here