Основан Центар подршке и помоћи породицама у Црној Гори

Удружење Родитељи и ЈУ Дјечји дом Младост у Бијелој заједно су основали и успоставили први породични центар са свеобухватном услугом за породице дјеце са неприлагођеним понашањем и дјеце која су била жртве насиља.

Породични HELP Центар основан је у оквиру пројекта Борба против насиља над дјецом кроз успостављање првог Центра за подршку у Црној Гори; који Удружење Родитељи и ЈУ Дјечји дом Младост заједно реализују у оквиру ИПА Подршке запошљавању, социјалној инклузији и социјалном предузетништву, финансиран од стране ЕУ и кофинансиран од стране Владе Црне Горе.

Центар представља јединствени систем подршке породицама из свих црногорских општина, а главни циљ његовог покретања је унапређење заштите црногорске заједнице кроз пружање услуга фокусираних на породице, посебно оне са дјецом која имају потешкоће у понашању, као и породице чија дјеца су жртве насиља. Пројекат примарно таргетира породице – родитеље/старатеље дјеце са неприлагођеним понашањем и дјецу починиоце и жртве насиља и њихове родитеље. Кроз функционисање HELP Центра у Црној Гори ће бити унапријеђен систем подршке породицама дјеце са неприлагођеним понашањем, кроз охрабривање за промјену понашања. Они тренутно немају системску подршку и врло често након пријаве насиља доживљавају додатну виктимизацију у систему. Дакле, нема континуираног и квалитетног рада са жртвама насиља и нема довољно институционалних капацитета за увођење нових услуга с обзиром на чињеницу да ни постојеће, у великом броју случајева, нису у потпуности функционалне.

Оснивањем Центра за пружање подршке и помоћи у Црној Гори, породицама ће први пут ће бити доступан стручан тим који ће радити са родитељима и дјецом обједињујући неколико врста подршке. Центар ће пружати три врсте услуга, које су усклађене и прилагођене потребама корисника: савјетодавне услуге за родитеље, савјетодавне услуге за дјецу и програме родитељства.

Оснивању Центра претходила је организација базичне обука  Family Lab за стручне раднике из области психо-социјалне заштите породица и дјеце са неприлагођеним понашањем, као и породица и дјеце жртава насиља. Два модула обуке, реализована су у сарадњи са  Family Lab Асоцијацијом из Србије, а темељи се на породичним вредностима познатог данског психотерапеута Jespera Jula.

Породични HELP Центар је са радом почео у фебруару. Његовим оснивањем јачају се постојећи људски и просторни капацитети у дијелу превентивног дјеловања, али се и уводе нове услуге.

Центар обједињује националне лиценциране СОС линије за родитеље и дјецу које воде Удружење Родитељи и ЈУ Дјечји дом Младост у Бијелој. СОС линије су бесплатне, поверљиве и анонимне, доступне свим грађанима у земљи, пружајући подршку у ванредним ситуацијама и служећи као превентивни алат у комуникацији са родитељима и дјецом.

Бесплатна СОС Родитељска линија удружења Родитељи j- 080 888 888 доступна је родитељима/старатељима/хранитељима и свим лицима који су у контакту са дјецом, сваког радног дана од 9х до15х. СОС телефон за дјецу и младе ЈУ Дјечији Дом Младост омогућава поверљиви савјетодавни разговор, подршку или помоћ дјеци или младима доступна путем телефона 116 111.

Нове услуге у Центру дјелују проактивно како би јачале родитељске вјештина, ублаживале посљедице неприлагођеног понашања и подстицале промјене неприхватљивих образаца понашања. Ове услуге обухватају индивидуално савјетовање за дјецу, индивидуално и породично савјетовање за родитеље. Осим тога, у оквиру Центра биће спровођени програми групног рада, односно подршке родитељима кроз програме родитељства за дјецу од 2 до 9 година, као и интерактивне групне радионице подршке за родитеље и тинејџере узраста од 10 до 17 година. Програм је намијењен родитељима који желе да унаприједе комуникацију и квалитет односа са дјететом, али и ријеше конкретан изазов/проблем када је родитељство у питању. На тај начин родитељ на конкретном примјеру вјежба нове вјештине,које касније може примијенити на све остале потешкоће у васпитању. Осим тога, рјешавајући конкретан проблем,родитељ мијења цјелокупан однос са дјететом.

У плану је и креирање два лиценцирана програма обуке за стручне раднике у области образовања и социјалне заштите у Црној Гори, који ће се користити за оснаживање стручних капацитета стручних радника у будућности, у раду са рањивим породицама.

Позивају родитеље/старатеље широм Црне Горе који би могли имати користи од ових услуга да нас контактирају на број телефона 020 511 983.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here