Округли сто о предлогу Закона о снабдијевању нафтним дериватима

Текст нацрта Закона о снабдијевању нафтним дериватима у случају поремећаја у снабдијевању био је тема округлог стола Министарства капиталних инвестиција, који је одржан у просторијама Привредне комoре. 

Како је саопштено из овог Владиног ресора, начелница дирекције за нафту и гас у Директорату за енергетику и енергетску ефикасност Министарство капиталних инвестиција Зорана Секулић, презентовала је нацрт закона и отворила Јавну расправу заједно са консултантом на изради нацрта, Крешимиром Барановић и представницима нафтних компанија, Министарства финансија, Привредне коморе, ЕПЦГ, Удружења нафтних компанија Црне Горе. Расправи су присуствовали и независни аналитичари и стручњаци из области нафних деривата и друга заинтересована јавност.

У самој расправи активно су учествовали сви присутни, показујући највеће интересовање и забринутост око рока којим је предвиђено да обавезне резерве буду формиране у Црној Гори, а то је 1. јануар 2023. године.

Отвореном дискусијом стекла се могућност ближег сагледавања обавеза будућих обвезника формирања обавезних резерви, али и ширег контекста, односно значаја цјелокупног питања на сигурност снабдијевања Црне Горе у случају поремећаја у снабдијевању или предупријеђења истог, који може наступити на локалном, регионалном или свјетском тржишту.

Представници Министарства капиталних инвестиција позвали су све заинтересоване да коментаре, предлоге и сугестије на текст Нацрта закона поднесу у писаној форми.

Црна Гора, као чланица Енергетске заједнице, обавезала одлуком Министарског савјета Енергетске заједнице из октобра 2012. године да ће најкасније 1. јануара 2023. године примијенити Директиву Вијећа Европске уније којом се уређује питање одржавања минималних резерви сирове нафте и нафтних деривата и успостава неопходних поступака за рјешавање поремећаја снабдијевања нафтом и/или нафтним дериватима.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here